ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Dezbateri profesioniste asupra Programului de e-Transformare a Guvernării cu reprezentanţii mediului academic

2011-11-25

Zilele acestea în incinta Bibliotecii AŞM a avut loc continuarea seriei de dezbateri asupra aspectelor cheie ale Programului Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării (e-Transformare). De data aceasta Programul de e-Transformare a fost pus în discuţie cu reprezentanţii instituţiilor de cercetare-dezvoltare din ţară.

Iurie Ţurcanu, Coordonator Tehnologic Şef, Centrul Guvernare Electronică a menţionat că comunicarea tehnologică, atât privată, cât şi publică trebuie să fie îndeplinită prin instrumente moderne. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în sectorul public este de o necesitate strigentă în Republica Moldova. Pentru ca scopul programului să fie realizat trebuie să se intiţieze o serie de dezbateri cu obiecţii, propuneri pentru îmbunătăţirea acestui plan şi dezvoltarea cu succes a metodelor de promovare a Guvernării electronice în Republica Moldova.

Scopul programului până în 2020 este ca guvernul sa devină mai transparent, mai performant şi mai receptiv, datorită investiţiilor inteligente în TI şi utilizării masive a acestora în sectorul public.

Câteva din acţiunile propuse sunt promovarea principiilor unui guvern deschis, digitalizarea serviciilor publice, reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale, asigurarea canalelor moderne de acces la serviciile publice, crearea şi utilizarea platformei tehnologice comune, consolidarea centrelor de date, ş.a.

Igor Cojocaru, Director, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi coordonator al programului de e-Transformare din partea AŞM a spus că furnizarea serviciilor publice prin mijloace electronice se poate efectua la diferite niveluri ca informare, interacţiune, tranzacţii, dar pentru a redefini actul de guvernare trebuie de lucrat la nivelul de transformare. Comunitatea europeană a aprobat 12 servicii din categoria Cetăţean-Guvern, iar unul din servicii la care comunitatea ştiintifică trebuie sa-şi aducă aportul este accesul la biblioteci publice (cataloage on-line, instrumente de căutare, cărţi electronice). Pe de altă parte de Comunitatea Europeană sunt aprobate 8 e-servicii de bază din categoria Guvern- Mediu de afaceri. Dnul Cojocaru a menţionat că atât comunitatea ştiinţifică, cât şi mediul public au restanţe la serviciul privind transparenţa achiziţiilor publice, au întârzieri la oferirea contribuţiei sociale angajaţilor, potrivit lui “oamenii stau în rând zile întregi şi pierd foarte mult timp” pentru a îndeplini toate formalităţile, iar furnizarea de date pentru statistici necesită să fie automatizată.

Invitatul de onoare la seria de dezbateri profesioniste în instituţiile de cercetare-dezvoltare a fost dnul Young Sik Kim, Consilier e-Guvernare, Centrul Guvernare Electronică. Dnul Kim a prezentat experienţa Koreei de Sud în promovarea actului de guvernare electronică. Acest proces în Coreea de Sud a fost iniţiat în 1995 o data cu lansarea “Actului de promovare a informatizării” (Informatization Promotion Act) şi a continuat cu programul de Guvernare electronică în 2001, la care încă se lucrează. Dumnealui a menţionat că “procesul de Guvernare electronică este unul de durată, iar experienţa altor ţări va ajuta Republica Moldova să se transforme într-o societate tehnologizată modernă”.

Scopul evenimentului a fost de elucida instrumentele şi metodele de promovare a Guvernării electronice în instituţiile de cercetare-dezvoltare din ţară, prezentând inclusiv experienţa altor ţări în modernizarea serviciilor publice şi combaterea corupţiei prin modernizarea tehnologică a guvernării.
La eveniment au participat directorii şi secretarii ştiinţifici ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, conducătorii altor organizaţii ale ASM (AITT, BSC etc.), responsabilii de TI, şefii de subdiviziuni din cadrul aparatului CSSDT, ş.a.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale (IDSI) şi Centrul de Guvernare Electronică din Moldova.

Pentru a vizualiza prezentările de la eveniment accesaţi link-urile de mai jos:

Program Strategic de modernizare tehnologică a Guvernării

Instrumente si Metode de promovare a e-Guvernării - eInfrastructura de cercetare-dezvoltare din RM

ICT Promotion Policy and R&D in Korea

MOLS Korea eGov Best practices and lessons

Experienţa altor state privind eGuvernarea - Estonia

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: IDSI, e-Transformare, e-guvernare, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:50:52
Sursa: