ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Orizont 2020: Comisia propune investiții în valoare de 80 de miliarde de euro în cercetare și inovare

2011-12-02

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anunțat lansarea programului Orizont 2020 pentru investiții în cercetare și inovare, cu un buget de 80 de miliarde EUR*. Comisarul Androulla Vassiliou a prezentat o Agendă strategică de inovare pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), care va primi fonduri de 2,8 miliarde EUR în cadrul acestui program. În paralel, vicepreședintele Antonio Tajani a anunțat un program complementar nou, destinat să stimuleze competitivitatea și inovarea la nivelul IMM-urilor, cu un buget suplimentar de 2,5 miliarde EUR. Programele de finanțare se vor derula în perioada 2014 - 2020.

Cu ocazia prezentării programului Orizont 2020, Máire Geoghegan-Quinn, comisarul pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Într-un context economic care a suferit schimbări dramatice, avem nevoie de o nouă viziune pentru cercetarea și inovarea europeană. Orizont 2020 stimulează în mod direct economia și asigură baza noastră științifică și tehnologică, precum și competitivitatea industriei pentru viitor, preconizând o societate mai inteligentă, mai durabilă și mai incluzivă.”

Orizont 2020 reunește pentru prima dată în cadrul unui program unic toate fondurile UE destinate cercetării și inovării, concentrându-se mai mult ca niciodată asupra transformării descoperirilor științifice în produse și servicii inovatoare care oferă oportunități de afaceri și îmbunătățesc viața oamenilor. În același timp, programul reduce drastic birocrația, simplificând normele și procedurile pentru a atrage mai mulți cercetători de vârf și o gamă mai largă de întreprinderi inovatoare.

Programul Orizont 2020 va orienta fondurile către trei obiective principale. Pentru sprijinirea poziției UE ca lider mondial în domeniul științei se alocă un buget de 24,6 miliarde EUR, care include o creștere cu 77 % a fondurilor alocate Consiliului European pentru Cercetare (CEC) pentru succesele obținute. Pentru contribuția la asigurarea primatului industrial în domeniul inovării se alocă un buget de 17,9 miliarde EUR care include o investiție majoră de 13,7 miliarde EUR în tehnologii cheie, precum și un acces sporit la capital și sprijin pentru IMM-uri. În sfârșit, se vor aloca fonduri de 31,7 miliarde EUR pentru abordarea principalelor preocupări comune tuturor europenilor, împărțite în șase teme-cheie: sănătatea, schimbările demografice și bunăstarea; securitatea alimentară, agricultura durabilă cercetarea în domeniul marin și maritim și bioeconomia; sursele de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloacele de transport inteligente, ecologice și integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime, precum si societățile sigure, inovatoare și incluzive.

Context

Orizont 2020 este un pilon esențial al inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”, a strategiei Europa 2020, care vizează creșterea competitivității Europei la nivel global. Uniunea Europeană este un lider mondial în ceea ce privește numeroase tehnologii, însă se confruntă cu o concurență tot mai acerbă atât din partea puterilor tradiționale, cât și din partea economiilor emergente. Propunerea Comisiei urmează să fie discutată de către Consiliu și Parlamentul European, în vederea adoptării sale până la sfârșitul anului 2013.

Finanțarea oferită de programul Orizont 2020 va fi mai ușor accesibilă datorită faptului că acest program are o structură mai simplă și prevede un singur set de norme și mai puțină birocrație. Orizont 2020 va însemna: simplificarea considerabilă a rambursării prin introducerea unei rate forfetare unice pentru costurile indirecte și a numai două rate de finanțare - pentru cercetare și, respectiv, pentru activități de piață, un punct unic de acces pentru participanți, mai puține formalități administrative în pregătirea propunerilor și renunțarea la toate controalele și auditurile inutile. Un obiectiv-cheie este reducerea cu 100 de zile, în medie, a intervalului de timp dintre solicitarea unui grant și primirea finanțării, ceea ce înseamnă că proiectele pot fi inițiate mai devreme.

Comisia va depune eforturi majore pentru ca programul să devină accesibil mai multor participanți din întreaga Europă, prin explorarea eventualelor sinergii cu fondurile alocate în cadrul politicii de coeziune a UE. Orizont 2020 va identifica potențiale centre de excelență în regiunile cu performanțe slabe și le va oferi acestora consiliere și sprijin în materie de politică, în timp ce fondurile structurale ale UE pot fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii și a echipamentelor.

Se vor aloca fonduri de 3,5 miliarde EUR pentru diversificarea și extinderea utilizării unor instrumente financiare care să faciliteze atragerea de împrumuturi de la instituțiile financiare din sectorul privat. Acestea s-au dovedit a fi extrem de eficiente în ceea ce privește stimularea investițiilor private în inovare, care determină în mod direct creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) vor beneficia de aproximativ 8,6  miliarde EUR, ceea ce reprezintă o recunoaștere a importanței rolului lor în procesul de inovare.

Orizont 2020 va investi aproximativ 6 miliarde EUR în dezvoltarea capacităților industriale europene din domeniul tehnologiilor generice esențiale (TGE). Printre acestea se numără: fotonica, microelectronica și nanoelectronica, nanotehnologiile, materialele avansate, sistemele avansate de fabricație și de prelucrare și biotehnologia. Dezvoltarea acestor tehnologii necesită o abordare multidisciplinară, bazată pe o utilizare intensivă a cunoștințelor și a capitalului.

În temeiul propunerii Comisiei, se vor aloca 5,75 miliarde EUR (+21%) Acțiunilor Marie Curie, care, de la lansarea lor în 1996, au contribuit la formarea, mobilitatea și dezvoltarea competențelor a peste 50 000 de cercetători.

Ca parte integrantă din programul Orizont 2020, EIT va juca un rol important prin reunirea celor mai bune instituții de învățământ superior, centre de cercetare și întreprinderi pentru a crea antreprenorii de mâine și pentru a garanta că „triunghiul cunoașterii” europene se ridică la nivelul celor mai bune din lume. Comisia a decis să intensifice semnificativ sprijinul acordat EIT, propunând un buget de 2,8 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 (față de cele 309 milioane EUR alocate de la lansarea sa în 2008). EIT se bazează pe conceptul inovator de platforme transfrontaliere de parteneriat public-privat, denumite Comunități de cunoaștere și inovare (CCI). La cele trei CCI existente, axate pe domeniul energiei durabile (CCI InnoEnergy), al schimbărilor climatice (CCI Climate) și al societății informației și comunicațiilor (EIT ICT Labs), se vor adăuga șase CCI noi în perioada 2014-2020 (a se vedea IP/11/1479 și MEMO/11/851).

Fondurile alocate Consiliului European pentru Cercetare (CEC) vor crește cu 77 %, ajungând la 13,2 miliarde EUR. CEC îi sprijină pe cei mai talentați și mai creativi oameni de știință să realizeze în Europa cercetări inovatoare de cea mai înaltă calitate, în cadrul unui program care este recunoscut și respectat pe plan internațional.

De asemenea, programul Orizont 2020 va continua promovarea cooperării internaționale, pentru a consolida excelența și atractivitatea UE în domeniul cercetării, pentru găsi soluții comune la provocările globale și pentru a sprijini politicile externe ale UE.

Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul științific intern al Comisiei Europene, va continua să acorde sprijin științific și tehnic pentru elaborarea politicilor UE în toate domeniile, de la mediu, agricultură și pescuit până la nanotehnologie și siguranța energetică.

Orizont 2020 va fi completat cu măsuri suplimentare vizând definitivarea, până în 2014, a Spațiului European de Cercetare, care reprezintă o piață unică autentică pentru cunoaștere, cercetare și inovare (IP/11/1025 , MEMO/11/597).

Pentru informații suplimentare: MEMO/11/848

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii: IP/11/1476 și MEMO/11/852

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT): IP/11/1479 și MEMO/11/851

Orizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Inițiativa „O Uniune a inovării”: http://ec.europa.eu/innovation-union

Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Agenda digitală:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Programul CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Site-ul web al EIT: http://eit.europa.eu

Sursa: http://europa.eu/

Categoria: Cercetare în TIC Cuvinte-cheie: UE, propuneri de proiecte, inovare, Horizon 2020, cercetare
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:57:38
Sursa: