ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Riscurile şi vulnerabilităţile care afectează sistemul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) al Republicii Moldova


În cadrul Conferinţei internaţionale „Dezbateri pe marginea proiectului Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020” carea a avut loc în incinta AŞM, pe 27 octombrie 2011, dnul Horaţiu Dragomirescu, profesor ASE, Bucureşti, România a prezentat vulnerabilităţile şi riscurile care afectează sistemul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) al Republicii Moldova.

Dnul profesor a menţionat că câteva din vulnerabilităţile carea afectează sistemul CDI al RM sunt lipsa unor studii de prospectivă ("foresight") economică, tehnologică şi ştiinţifică; stadiul insuficient de dezvoltare a învăţământului superior în direcţia universităţilor de cercetare. Iar câteva din riscuri sunt menţinerea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi a celui de învăţământ superior într-un regim de supravieţuire, în condiţiile subfinanţării şi necoordonării între ele; riscul adâncirii decalajelor de cunoaştere între Republica Moldova şi ţările din Uniunea Europeana, precum şi, în interiorul Republicii Moldova, între capitală şi provincie etc.

Pentru a vizualiza prezentarea dnului profesor accesaţi link-ul de mai jos:

Vulnerabilităţile şi riscurile care afectează sistemul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Republicii Moldova, Horaţiu Dragomirescu, Academia de Studii Economice Bucureşti, România

 

Proiectul Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020

 


Ultima actualizare:  15-02-2012 08:28:25
Sursa:  

Social plugin