ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Centrul de guvernare electronică lansează iniţiativa Forum ”Tehnologia Informației în Guvern”

2012-01-19

Tedinţele forumului "Tehnologia Informaţiei în Guvern" vor fi tematice şi vor oferi participanţilor oportunitatea de a dialoga despre implementarea şi absorbţia tehnologiilor din sectorul public, cele mai bune practici naţionale şi internaţionale precum şi cele mai recente tendinţe în domeniul TI. Fiecare eveniment va reuni experţi implicaţi în TI şi e-Guvernare, atât din Republica Moldova cât şi din străinătate.

Prima şedinţă a forumului "Tehnologia Informaţiei în Guvern" are drept subiect interoperabilitatea. Evenimentul este programat pe 17 ianuarie, 2012 şi este organizat în parteneriat cu Serviciul Public Federal de Informaţii şi Tehnologie a Comunicaţiilor al Belgiei. La forum vor fi prezenţi specialişti cu experienţă vastă în domeniu. Frank Leyman, Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale de la Serviciul Public Federal de Informaţii şi Tehnologie a Comunicaţiilor (FEDICT) din Belgia este unul dintre aceştia.

Agenda şedinţelor forumului "Tehnologia Informaţiei în Guvern", 2012:

"Interoperabilitate" - 16 ianuarie, 2012 - Prezentările de la prima ședință a Forumului ”Tehnologia Informației în Guvern” denumită Interoperabilitate pot fi accesate aici http://www.slideshare.net/E-Gov_Center_Moldova

"Securitate cibernetică" - aprilie, 2012

"Cloud Computing şi arhitectura întreprinderii" - septembrie, 2012

"Furnizarea serviciilor electronice" - noiembrie, 2012

Informaţie generală:

În 2011, Guvernul Republicii Moldova a aprobat „Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării”, stabilind domeniile-cheie de utilizare a TI în sectorul public pentru asigurarea eficienţei guvernării şi îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice.

Printre iniţiativele tehnologice care urmează să fie implementate in 2012 se numără: platforma tehnologică comună a guvernului în baza tehnologiei de „cloud computing”, identitatea electronică mobilă, serviciul de plăţi electronice, cadrul de interoperabilitate, portalul guvernamental unic al serviciilor publice şi lansarea a patru servicii electronice-pilot. Aceste produse vor permite gestionarea eficientă a resurselor, partajarea şi reutilizarea resurselor TI între instituţiile guvernamentale şi vor aduce beneficii de confort şi calitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri din Republica Moldova.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Daniela Nemerenco, Coordonator Strategie, Centrul de guvernare electronică la [email protected].

Noutăţi similare: http://itmoldova.com

Sursa: http://egov.md/

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: egov.md, e-guvernare, Cloud computing, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:47:51
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova