ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

“Eu văd clar viitorul e-Guvernării”

2012-01-25

“Seminarul deschide perspective noi, oferă posibilitatea de a afla ce au făcut alţi colegi şi, reieşind din experienţa lor, putem include noi activităţi în planurile de acțiuni sectoriale. Astfel vedem perspectivele nu doar pentru e-Guvernare, dar şi pentru ministerul nostru la capitolul e-Transformare. Eu văd clar viitorul e-Guvernării”, a spus Emilia Grajdieru, coordonator pentru e-Transformare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Alexandru Roşioru, coordonator pentru e-Transformare din cadrul Ministerului Sănătăţii, consideră că „astfel de evenimente pun în evidenţă necesităţile reale la nivel de ţară. Tematica seminarului este bine gândită. Mi-a plăcut foarte mult că toți colaboratorii ministerelor și-au expus părerea despre perspectivele e-Guvernării şi au facut schimb de opinii”.

La rândul său, Tamara Rudenco, coordonator pentru e-Transformare din cadrul Agenţiei relaţii funciare şi cadastru consideră că prezentarea rezultatelor muncii colegilor ei este „un impuls spre dezvoltare, spre implementarea practicilor inovatoare, spre colaborare cu alte ministere”.

Directoarea executivă a Centrului de Guvernare Electronică, Stela Mocan afirmă că „cel mai important este să sincronizăm eforturile din ministere în vederea realizării obiectivelor comune şi facilitării comunicării între instituţiile publice. Trebuie să creăm parteneriate în sectorul public pentru a utiliza ceea ce a fost dezvoltat deja”.

Centrul de Guvernare Electronică va continua activitatea atât în vederea utilizării eficiente a resurselor deja existente, cât și elaborarea proiectelor sectoriale de e-Guvernare, a mai spus Stela Mocan.

La eveniment au fost definite acţiuni care vor fi puse în practică la nivelul Guvernului, dar şi la nivel sectorial pentru realizarea obiectivelor Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării. Participanții au mai discutat despre facilitarea schimbului de informaţii în domeniul e-Guvernării și îmbunătățirea accesului la date guvernamentale cu caracter public.

În aprilie 2011, Guvernul Republicii Moldova a creat Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare. Astfel, în fiecare minister a fost desemnat un coordonator pentru e-Transformare (modernizare tehnologică a guvernării). Prin intermediul acestui organism au fost selectate serviciile publice care vor fi digitizate în mod prioritar şi oferite cetăţenilor prin Internet, telefon mobil sau ghișee interactive.

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: e-Transformare, e-guvernare, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:46:43
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova