ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Moldova va colabora cu Japonia în domeniul nanotehnologiilor

2012-02-07

M.c. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi coordonator al Programului de Stat în nanotehnologii şi nanomateriale a efectuat, săptămâna trecută, la invitaţia conducerii Institutului de Cercetări Electronice (ICE), o vizită la Universitatea Shizuoka, Japonia, unde a întreprins o serie de vizite în laboratoare de cercetare şi întreprinderi industriale şi a participat la lucrările Simpozionului Internaţional în Ştiinţa Nanoviziunilor. În cadrul forumului ştiinţific, coordonatorul Programului de Stat a prezentat un raport intitulat „Nanotehnologii nelitografice în baza înscrierii directe a sarcinii electrice negative”.

Universitatea Shizuoka (oraşul Hamamatsu) este cunoscută prin realizarea primului aparat TV în Japonia, elaborare ce a fost iniţiată încă în anul 1926 şi care a impulsionat mult dezvoltarea industriei electronice în regiune. Astăzi, investigaţiile în domeniul nanotehnologiilor la Universitatea Shizuoka sunt concentrate la Institutul de Cercetări Electronice, accentele fiind plasate atât pe cercetări fundamentale, cât şi aplicative cu elaborări de dispozitive concrete pentru aplicaţii optoelectronice, fotonice, biomedicale etc. Institutul colaborează eficient cu companiile industriale privind promovarea nanomaterialelor şi nanoproduselor high-tech pe piaţa mondială.

De asemenea, vicepreşedintele AŞM a vizitat Compania „Hamamatsu Photonics”, produsele căreia sunt solicitate în zeci de ţări ale lumii. De un interes deosebit se bucură tehnologiile biofotonice, bazate pe interacţiunea luminii cu celulele vii, tehnologiile de transport dirijat a substanţelor medicamentoase, senzorii inteligenţi, sursele noi de unde electromagnetice etc. Un credo al colaboratorilor Companiei este moto-ul: „True value is not money, true value is new knowledge” (Valoarea adevărată constă nu în bani, ci în cunoaştere, în noi cunoştinţe).

În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea Institutului de Cercetări Electronice au fost abordate probleme ce ţin de iniţierea proiectelor comune în domeniile vizate şi organizarea unor vizite la ICE pentru tinerii cercetători din Republica Moldova în scopul acumulării experienţei în domenii multidisciplinare. Pe agenda discuţiilor s-a aflat şi subiectul privind realizarea unor training-uri în transferul tehnologiilor. În contextul aprofundării colaborării, părţile preconizează organizarea unor forumuri ştiinţifice internaţionale comune la intersecţia mai multor domenii.

Aceste oportunităţi vor constitui încă o punte de legătură privind colaborarea internaţională în domenii ce vizează tehnologiile avansate, în special, domeniul nano.

Sursa: http://itmoldova.com/

 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: vizite, nanotehnologii, Ion Tighineanu, Agenţia Cadastru
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:47:23
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova