ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

e-Guvernare la MDRC

2012-02-08

Centrul de Guvernare Electronică din Moldova şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor au semnat astăzi, un Acord de colaborare pentru a spori eficienţa implementării Sistemului electronic e-Documente normative în Construcţii.

Sistemul electronic este destinat pentru asigurarea accesului cetăţenilor, specialiştilor în construcţii, funcţionarilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi din alte autorităţi publice centrale şi locale la baza de date a documentelor normative în construcţii, valabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi la proiectele de documente normative în curs de elaborare.

În cadrul ceremoniei de semnare a Acordului ministrul Marcel Răducan a menționat că MDRC susține inițiativa astfel, sporind accesibilitatea documentelor normative în construcţii, inclusiv şi pentru solicitanţii din teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, ministrul a specificat că prin creşterea gradului de cunoaştere a normativelor în construcţii va sporicalitatea construcţiilor.

Conform datelor ministerului principalii utilizatori ar fi circa 7000 arhitecţi, proiectanţi, ingineri şi experţi atestaţi din țara noastră, 4000 firme licenţiate în proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii; autorităţile publice centrale şi locale, precum și zeci de mii de cetăţeni.

Implementarea Sistemului electronic e-Documente normative în Construcții se preconizează pînă la sfirşitul 2012 și se va realiza din fondurile proiectului e‑Transformarea Guvernării, gestionat de Centrul de Guvernare Electronică.

Sursa: http://mdrc.gov.md/

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: e-servicii, e-guvernare
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:45:10
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova