ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Legea comunicaţiilor electronice funcţionează

2012-02-10

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 704 din 20.09.2011, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a întocmit Raportul de monitorizare a procesului de implementare vizând funcţionarea şi aplicabilitatea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, îndeplinirea scopurilor stabilite în lege.

În rezultatul consultărilor au parvenit obiecţii şi propuneri din partea autorităţilor administrative centrale şi operatorilor din domeniul TIC referitoare la procesul de implementare.

În procesul monitorizării implementării Legii s-a stabilit:

Legea monitorizată a creat cadrul legal necesar pentru stabilirea regulilor şi condiţiilor de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, a creat cadrul general al politicii şi strategiei de dezvoltare a domeniului, cadrul general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor fizice şi juridice în procesul creării, gestionării şi utilizării reţelelor de comunicaţii electronice.

În mare parte, legea este aplicabilă, cu unele excepţii ce vizează elaborarea cadrului juridic secundar prevăzut de Lege (implementarea serviciului universal şi Serviciului de urgenţă naţional „112”), care în prezent se află la stadiul de finalizare.

Practic, scopurile expuse în Lege şi cele invocate în procesul de elaborare a acesteia au fost atinse, fiind asigurată armonizarea cadrului legal în domeniu cu Acquis-ul comunitar.

În procesul de aplicare a Legii nu au apărut efecte negative care împiedică aplicarea acesteia sau ar putea afecta acţiunea legii pe viitor.

 

Sursa: www.mtic.gov.md/

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: MTIC, comunicare
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:43:52
Sursa: