ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Primul curs de instruire pentru funcționari în domeniul guvernării electronice

2012-02-24

Centrul de Guvernare Electronică a organizat, în perioada 6-17 februarie, un curs de instruire pentru managerii IT din cadrul instituțiilor guvernamentale. În cadrul acestor sesiuni, participanții au fost informați despre obiectivele agendei e-Transformarea guvernării și activitățile Centrului de Guvernare Electronică.

“Scopul nostru a fost să inițiem funcționarii publici în guvernarea electronică, să oferim un minim de cunoștințe, dar și să-i aducem la un nivel de înțelegere comun, astfel ca în fiecare minister să creăm un grup de minim 4-5 persoane care să abordeze de aceeași manieră guvernarea electronică, metodele, posibilitățile, astfel ca să putem promova mai eficient agenda de e-Transformare a guvernării”, a declarat Margareta Petrușevschi , Coordonator Instruire al Centrului de Guvernare Electronică.

“Scopul cursului a fost atins. Este foarte bine că ceea ce s-a discutat este aplicabil și va aduce o valoare adăugată la implementarea strategiei de e-Transformare”, a declarat Elena Saharnean, Administrator al ÎS “Fintehinform”, Ministerul Finanțelor.

“Acest seminar este oportun, la timp organizat și permite ca practic toți colegi din departamente și ministere să aplice același vocabular, să aibă un “starter pachet". Cunoștințele și noțiunile primite la seminar permit de a participa activ și în procesele e-Transformării și, de ce nu, să administreze mai corect activitatea proprie în instituțiile lor”, a declarat Dan Toma, șeful secție Tehnologii Informaționale a Secretariatului Parlamentului.

Un alt participant al programului de instruire, Vitalie Coceban, Administrator al Î.S. “Fintehinform”, Ministerul Finanțelor, consideră că “din punct de vedere al materialelor din domeniul managementului proiectelor și managementul proceselor și serviciilor, prezentarea a fost destul de bine structurată”.

La rândul său, Eugeniu Ursu, directorul Departamentului Tehnologii Informaționale al Î.S. “Registru” consideră că “a fost oferită foarte multă teorie într-un timp foarte scurt, astfel, trebuie să fie găsită soluția pentru a aplica în mod practic informația teoretică. Consider că Centrul de Guvernare Electronică merge cu pași fermi înainte”.

“A fost un curs util, a fost prezentată informația nouă ce ține de securitatea informațională, precum și alte aspecte importante ” este de părere Alexandru Matei, specialist principal în cadrul secției administrativ-organizatorică a Ministerului Agriculturii.

Cursul va fi repetat până la sfârșitul lunii aprilie în alte trei runde. În cadrul lor vor fi instruiți aproximativ 100 de funcționari publici. Printre aceștia se vor număra coordonatori pentru e-Transformare, specialiști de la resurse umane, relații cu publicul, departamentele de monitorizare și evaluare a politicilor.

 

Sursa: http://egov.md/

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: IT, e-Transformare, cursuri, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  24-02-2012 14:26:47
Sursa: