ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Termenul limită pentru primirea articolelor pentru cea de-a IV-a Conferinţă Internaţională ICTEI 2012 extins până pe 31 martie

2012-03-20

ICTEI 2012În perioada 17-20 mai, 2012 în incinta Facultăţii de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică a Moldovei, se vor desfăşura lucrările celei de a IV-a Conferinţe Internaţionale "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică".

Conferinţa îşi pune ca scop întrunirea savanţilor, inginerilor, producătorilor şi utilizatorilor de pretutindeni, ce activează în domeniile Comunicaţii, Electronică şi Informatică, ca cele mai dinamice în ştiinţă şi tehnică, pentru prezentarea recentelor realizări în domeniile nominalizate, pentru discuţii, schimb de informaţii şi stabilirea de relaţii multilaterale, în vederea integrării activităţilor în cercetare, educaţie, producţie etc. Cu acest prilej organizatorii ICTEI 2012 extind termenul limită de primire a articolelor pentru conferinţă, astfel stabilindu-se data de 31 martie anul curent.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi implementări în următoarele domenii: Reţele şi tehnologii de telecomunicaţii, Dispozitive şi sisteme micro-nano-electronice, optoelectronice, fotonice şi informaţionale, Materiale, componente şi dispozitive în electronică şi comunicaţii, Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor, Microsisteme electromecanice şi robotica, Procesarea informaţiei şi produse soft, Metrologia şi tehnica măsurărilor, Tehnologii spaţiale, Ingineria biomedicală, Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică, Tehnologii moderne de instruire în învăţământul universitar.

ICTEI 2012 este organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei şi se desfăşoară sub egida: Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Societăţii fizicienilor din Moldova.

Co-organizatori: Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Matematică şi Informatică, Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, RENAM Association (Research and Educational Networking Association of Moldova), Uniunea societăţilor Tehnico-ştiinţifice.

Pentru mai multe informaţii accesaţi http://www.ictei.utm.md/

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: ICTEI, conferinta internationala, conferinta, ICTEI 2012, TIC, UTM
Ultima actualizare:  05-05-2015 09:01:29
Sursa: