ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

TINERETUL şi/sau INTERNETUL: Cunoaştere prin socializare

2012-03-23

În data de 22 martie 2012, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, Organizaţia Internaţională Neguvernamentală Platforma ,,Dialog Eurasia” au organizat o masă rotundă cu genericul: „Media sociale şi tineretul”.

Pe marginea numeroaselor aspecte ale problematicii discutate s-au pronunțat: Mariana ŞLAPAC, vicepreşedinte AŞM, Valeriu MÎNDRU, doctor în sociologie, director adjunct al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Mihail GUZUN, doctor în filologie, decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova; M. Feridun TIUFECCI, doctor în economie, reprezentant al Platformei ,,Dialog Eurasia” în Republica Moldova, reprezentant al revistei ,,DA”; Igor COJOCARU, director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale etc.

Participanţii, în special studenţii de la facultăţile respective, au fost foarte activi şi chiar combativi în a-şi apăra aderenţa la reţelele internautice, explicând aceasta prin nevoia de socializare continuă, cunoaştere şi evaluare.

Dl Igor COJOCARU, director IDSI, a susţinut interesul tinerilor faţă de fenomenul socializării prin intermediul media sociale, menţionând, totodată, necesitatea imperioasă de a canaliza activităţile “facebook-iştilor” dinspre domeniul “divertisment (distracţie)” către domeniul “cunoaştere (ştiinţă) pentru formarea profesională”. În această muncă enormă un rol important revine: şcolii de toate gradele; publicaţiilor (inclusiv ştiinţifice) în format tradiţional (hârtie) şi necesitatea funcţionării acestora mai ales în format electronic; guvernului, care trebuie să promoveze o platformă a datelor publice (e-gov); şi, nu în ultimul rând, Academiei, ca for al culturii şi ştiinţei, care trebuie să demonstreze constant societăţii rezultatele ştiinţifice (inclusiv prin vizualizarea şi diseminarea informaţiilor prin intermediul media sociale).

Participanţii la masa rotundă au menţionat necesitatea de a desfăşura asemenea evenimente cu regularitate, invitând întreaga comunitate la deschidere şi exprimare de opinii.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Media sociale si tineretul, masa rotunda, Igor Cojocaru, Facebook, Dialog Eurasia
Ultima actualizare:  26-03-2012 08:37:45
Sursa: