ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Ministere campioane şi codaşe la deschiderea datelor

2012-03-27

 Un top realizat de către Centrul de Guvernare Electronică arată că Ministerul Afacerilor Interne are cele mai multe seturi de date publicate pe pagina oficială a instituţiei. MAI este urmat de Ministerul Educaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi de Ministerul Sănătăţii. De cealaltă parte este Ministerul Culturii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, care nu au nici un set de date publicate. Chiar dacă ministerele sunt obligate să publice pe paginile oficiale toate informaţiile cu privire la procesul decizional, nu toate respectă acest angajament, trasnsmite info-prim.md.

În septembrie 2011 a fost lansat portalul Centrului de Guvernare Electronică – date.gov.md, unde sunt publicate toate datele de caracter deschis, care includ 200 de seturi, inclusiv cheltuieli publice. Ilona Spătaru, coordonator de PR şi comunicare la Centrul de Guvernare Electronică, a declarat pentru Info-Prim Neo că printr-o dispoziţie a premierului Vlad Filat ministerele şi instituţiile guvernamentale au fost obligate să publice lunar câte trei seturi de date.

„Unele autorităţi sunt campioane la deschiderea datelor, altele – codaşe. Lucrăm cu fiecare în parte pentru a explica utilitatea deschiderii datelor. Responsabilii de colectarea datelor participă la seminarii şi stagieri pentru a cunoaşte mai multe despre iniţiativa internaţională Date Deschise. Pe portal avem o rubrică specială cu indicatori. Aici poate fi vizualizată performanţa autorităţilor”, a declarat Ilona Spătaru.

Unele ministere îşi actualizează informaţia pe site în fiecare zi, altele sporadic. Directorul executiv al Centrului de Guvernare Electronică, Stela Mocan, că explică acest lucru prin faptul că nu toate ministerele deţin încă informaţia în format digital.Dar se prevede acest lucru să fie efectuat prin intermediul unui grup de tineri stagiari care vor deveni ataşaţi ai ministerelor pentru a deschide seturile de date. „Aici vom veni cu o iniţiativă obligatorie de utilizare a reţelelor de socializare: facebook, twitter şi IGoogle în comunicarea dintre funcţionari şi cetăţeni. În acest sens colaborăm cu specialiştii din SUA pentru editarea unui ghid, privind utilizarea reţelelor de socializare în Guvern”, a subliniat Stela Mocan.

Potrivit ex-preşedintelui Consiliului Naţional pentru Participare, Sorin Mereacre, instituţiile ar trebui să publice toate informaţiile cu privire la procesul decizional, precum şi detalii cu privire la proiectele de decizii. „Este necesar să fie asigurată implementarea corectă a Legii privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului de aplicare a legii, în special plasarea pe site-urile web ale autorităţilor publice a informaţiei despre toate proiectele de decizii, cu indicarea datei plasării, termenului limită, persoanei de contact, propunerilor venite de la părţile interesate şi altor informaţii cerute de lege. De asemenea, este important sa fie asigurată plasarea planurilor privind iniţierea elaborării şi monitorizarea implementării politicilor publice”, susţine Sorin Mereacre.

Recent, Guvernul a aprobat un regulament prin care autorităţile publice vor elabora sau îşi vor conforma în termen de 6 luni paginile oficiale după modelul elaborat de către Centrul de Guvernare Electronică. În paralel, Centrul de Telecomunicaţii Speciale va asigura crearea platformei tehnologice pentru găzduirea paginilor oficiale ale autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi menţinerea şi dezvoltarea lor, asigurând şi nivelul corespunzător de securitate.

Sursa: info-prim.md 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: e-servicii, date.gov.md, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  27-03-2012 14:05:28
Sursa: