ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

MTIC va conferi titlul onorific şi insigna „Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii”

2012-04-20

Cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societăţii Informaţionale (17 mai), Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor (MTIC) iniţiază procedura de selectare şi înaintare a propunerilor pentru conferirea titlului onorific şi insignei „Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii”, precum şi a propunerilor pentru menţionarea cu Diploma de Onoare a colectivelor şi angajaţilor din domeniul TIC.

Regulamentele cu privire la conferirea titlului onorific şi insignei „Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii” din 16.10.2009 şi cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor (MTIC) şi Federaţiei Sindicatelor în Comunicaţii din Moldova (FSCM) 22.04.2010, cu modificările operate conform Hotărârii comune a MTIC şi FSCM nr. 1 din 29 aprilie 2011, sunt plasate pe adresa: www.mtic.gov.md.

MTIC solicită prezentarea, în conformitate cu prevederile Regulamentelor vizate, a propunerilor până la data de 05 mai 2012 pe suport de hârtie şi în varianta electronică la adresa: [email protected].

Sursa: http://www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: concurs, MTIC, TIC
Ultima actualizare:  20-04-2012 13:25:02
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova