ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „INTERFERENŢE UNIVERSITARE – INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”

2012-05-10

INFORMAŢIE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
în colaborare cu
Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina (CUMRU):
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (România);
Universitatea Natională „Yurii Fedkovyci”, Cernauti (Ucraina);
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (România);
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Balti (Republica Moldova);
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava (Romania)
organizează

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională

„INTERFERENŢE UNIVERSITARE – INTEGRARE PRIN
CERCETARE ŞI INOVARE”

Conferinţa va avea loc în perioada 25-26 septembrie 2012 şi are drept scop intensificarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi asigurarea schimbului de opinii din sfera ştiinţei şi inovării.
Participanţi eligibili: doctoranzi, cercetători ştiinţifici, cadre didactico-ştiinţifice.
Conferinţa îşi va desfăşura lucrările în secţiuni şi ateliere (Anexa 1).
Tematica fiecărui atelier va include rapoarte ce vor oglindi rezultatele cercetărilor în domeniul ştiinţelor fundamentale şi aplicative.
Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor prezentate în Anexa 3, vor fi prezentate personal de către participanţii din Republica Moldova. Participanţii din afara ţării vor expedia rezumatele la adresa electronică [email protected] până la 15 mai 2012.
Fiecare participant poate fi autor (coautor) a cel mult două lucrări.
Rezumatele pot fi prezentate în română, engleză sau rusă.
Prezentarea comunicărilor se va efectua în formă de raport oral sau poster.
Disponibilităţile tehnice de prezentare a referatelor în cadrul Conferinţei: laptop şi videoproiector.
Publicarea rezumatelor comunicărilor va fi condiţionată de respectarea termenului-limită de depunere a acestora, de respectarea cerinţelor specificate în Anexa 3 şi de achitarea taxei de participare în mărime de 100 MDL.
Cheltuielile ce ţin de deplasare şi cazare vor fi suportate de participanţi.
Adresa Universităţii de Stat din Moldova: MD-2009, str. Al.Mateevici, 60,

Chişinău, Republica Moldova.
Tel.de contact: (373-22) 577441
(373-22) 577414
(373-22) 577404
Fax: (373-22) 244248

Comitetul de organizare
 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: USM, ştiinţa, inovare, conferinta
Ultima actualizare:  10-05-2012 11:07:59
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova