ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Servicii publice acum și on-line: A fost lansat portalul www.servicii.gov.md

2012-05-10

Astăzi a fost lansat oficial portalul guvernamental unic al serviciilor publice - servicii.gov.md. La eveniment au participat Vlad FILAT, prim-ministrul Republicii Moldova, Stela MOCAN, directoarea Centrului de e-Guvernare, Pavel FILIP, ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Abdoulaye SECK, managerul Băncii Mondiale pentru Moldova, numeroşi specialişti în domeniu, reprezentanţi ai societăţii civile.

Stela MOCAN a făcut o prezentare a portalului servicii.gov.md, menţionînd că acesta vine să simplifice accesul cetăţenilor la servicii. Momentan pe portal sînt disponibile informaţii despre 189 de servicii din cele peste 500 oferite de autorităţile administraţiei publice centrale, plus altele 11 servicii care sînt prestate în format electronic.

Portalul este un catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorități oamenilor de rând și mediului de afaceri.

Vizitatorii pot găsi pe această platformă descrierea serviciilor, setul de acte necesar pentru prestarea lor, intervalele orare în care vor fi acestea prestate, costurile şi durata implementării, datele de contact pentru informaţii suplimentare şi formularele care vor trebui completate de către cetăţeni în formă electronică, inclusiv instrucţiuni de completare.

Portalul are o structură multidimensională şi permite identificarea unui serviciu după mai multe criterii din punct de vedere al domeniului din care acesta face parte. Sunt incluse servicii de documentare a populaţiei, servicii din domeniul educaţiei, sănătăţii, servicii din domeniul financiar, cum ar fi taxările şi altele. Pe de altă parte, utilizatorii pot identifica serviciul după autoritatea care îl prestează, adică ministere sau instituţii.

Cetăţenii pot interacţiona cu moderatorii portalului printr-un formular de feedback, pentru a raporta anumite inexactităţi în fişele serviciilor defecte, descoperite în funcţionarea portalului și pentru a sugera anumite servicii care nu au fost incluse pentru publicare. La fel, cetățenii pot vota pentru anumite servicii pe care le consideră utile.

Scopul principal al acestui portal este să ofere informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile publice accesibile în republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.

Proiectul face parte din procesul de e-transformare a guvernării lansat în 2010, care presupune că până în anul 2020, toate serviciile publice să fie prestate prin intermediul internetului. Portalul www.servicii.gov.md a fost implementat cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, în acest sens au fost alocate 250 000 euro.
 


Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: site, e-servicii, e-guvernare
Ultima actualizare:  10-05-2012 15:47:41
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova