ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013

2012-05-10

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani (2013-2014).

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic se finanţează de la bugetul de stat, în volum de până la 50 la sută, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare. Bugetul total al proiectului nu poate depăși maxim 2 mil. lei pentru un an.

Sursa de finanţare: Sursa de finanțare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 50 % din bugetul de stat calculat din valoarea totală a proiectului și minim 50% de la agentul economic ca cofinanțare din sursele proprii. Cofinanțarea poate fi efectuată prin mijloace financiare sau prin utilaje echipamente necesare pentru realizarea proiectului, procurate în perioada de realizare a proiectului de transfer tehnologic.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Criteriile de eligibilitate al organizației-executori:
1. Pentru agenții economici privați:
a. Sa fie solvabilă.
b. Sa nu posede datori față de bugetul de stat.
c. Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție.
d. Sa nu fie implicată în un proces civil /penal.
e. Sa fie rezident al unuia din parcurile științifico-tehnologic sau incubatoarelor de inovare.
2. Pentru organizațiile din sfera științei și inovării.
a. Sa fie acreditată în una din direcțiile strategice pentru care se aplică proiectul
b. Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului sau prin cofinanțarea de către un agent economic care va fi beneficiar al inovației la finele proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție din partea beneficiarului.

Activităţile principale: În cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:
1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
5. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Termenul limită: Proiectele se vor depune pană la data de 30.09.2012, ora 16:00.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:
- crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi.
- crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională.
- dezvoltarea infrastructurii inovaționale;
- asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;
- promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei etc.

Condiţiile de prezentare: Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi formă electronică însoţite de scrisorile de garanţie la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formularul proiectului de transfer tehnologic, model business-plan, modelul scrisorii de garanţie și alte formulare necesare poate fi descărcat de pe pagina www.aitt.md.

Adresă:
str. Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon: 88 25 62, 88 25 64, 88 25 69
Persoana de contact: Sergiu Brumă
Email: [email protected]
Web: http://www.aitt.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: proiecte, inovare, concurs, AITT, ştiinţa
Ultima actualizare:  10-05-2012 16:35:54
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova