ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cât de creativi şi inventivi sunt copiii noştri?

2012-05-21

O astfel de testare a creativităţii şi inventivităţii elevilor din şcolile şi liceele ţării au hotărât să petreacă deja pentru al V-lea an organizatorii Concursului Naţional „Cel mai bun elev inovator”: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Această competiţie intelectuală îşi propune scopul de a sublinia importanţa creativităţii şi inovării în dezvoltarea personală, socială şi economică în vederea dezvoltării unei societăţi mai deschise şi mai dinamice, precum şi de a susţine şi promova tinerele talente şi abordările inovatoare ale elevilor în diferite sectoare ale economiei.

De rând cu dezvoltarea creativităţii şi capacităţii inovatoare, spiritului concurenţial/antreprenorial, eforturile elevilor rămân a fi consacrate, deoarece participând în cadrul acestui concurs, aceştia au oportunitatea de a-şi demonstra cunoştinţele şi de a fi apreciaţi. În acest sens, conform Regulamentului concursului, elevii cu cele mai originale şi creative lucrări vor beneficia de premii băneşti dupa cum urmează: pentru locul I va fi acordat 1 premiu în valoare de 3000 lei; vor fi oferite 2 premii a cîte 2000 lei pentru locul II şi 3 premii a cîte 1000 lei pentru locul III. De asemenea, vor fi acordate 8 premii speciale a câte 500 lei fiecare şi diplome de menţiune pentru lucrările cu potenţial de implementare, pentru cea mai fezabilă lucrare pentru aplicaţii practice, pentru cel mai tânăr elev inovator, pentru cea mai haioasă lucrare, pentru inovaţia cu cel mai înalt impact ecologic, pentru gândire artistică originală, pentru “Mîini Dibace”, etc.

În cadrul ediţiei curente a concursului vor participa 70 de concurenţi din 20 de instituţii şcolare de învăţământ ale Republicii Moldova, care vor prezenta 65 de lucrări. Dacă ar fi să clasificăm aceste invenţii/inovaţii ale copiilor conform vârstei acestora, raportul de forţe ar fi următorul: 28 lucrări aparţin elevilor din clasele V-a - IX-a, iar 42 - celor din clasele a X-a - XII-a.

Ce inventează elevii şi liceenii noştri? Spectrul ideilor inovative ale elevilor este foarte vast – de la dispozitive simple până la dispozitive şi aparate complexe în domeniile: mecanică, electricitate, chimie, biologie, medicină, tehnologii industriale şi informaţionale, ecologie, energie regenerabilă. Autorii işi vor argumenta ilustrativ invenţiile/inovaţiile în faţa Comisiei de evaluare şi a Juriului, care vor avea misiunea de a desemna laureaţii concursului "Cel mai bun elev inovator".

La eveniment au fost invitaţi Prim-ministrul Republicii Moldova, d-nul V. FILAT; Ministrul Educaţiei, d-nul M. ŞLEAHTIŢCHI; Ministrul Tineretului şi Sportului, d-nul I. CEBANU; Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, d-nul V. BUMACOV; Ministrul Mediului, d-nul Gh. ŞALARU, precum şi alţi înalţi oaspeţi, reprezentanţi mass-media.

Astfel, putem afirma cu siguranţă faptul că copiii nostri posedă capacităţi de inovare înalte – într-un final, acestora le revine misiunea de a completa şi dezvolta potentialul intelectual al ţării noastre.

Sursa: www.aitt.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: concurs, Cel mai bun elev inovator, AITT
Ultima actualizare:  21-05-2012 14:00:21
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova