ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Realizări ale IDSI incluse în Raportul FMI referitor la implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare în perioada 2009-2010

2012-05-22

 

Conform raportului Fondului Monetar Internaţional din aprilie 2011 referitor la implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare (SND) în perioada 2009-2010, în sectorul inovării şi modernizării tehnologice RM a fost înregistrat un progres considerabil. Printre realizările menţionate în raport la acest capitol se numără şi unele rezultate ale Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

În scopul asigurării suportului informaţional privind procedura de participare a comunităţii ştiinţifice la Programul Cadru 7 al UE (PC7) colaboratorii IDSI au dezvoltat în cadrul proiectului EXTEND un canal suplimentar de comunicare în domeniu – serviciul Help-desk, au elaborat site-ului web dedicat Programului Cadru 7 al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013), facilitând astfel accesul membrilor comunităţii ştiinţifice la programele europene.

În vederea creării şi suportului reţelelor locale academice şi pentru implementarea cercetărilor locale şi regionale, au fost create asociaţiile profesionale, IDSI a dezvoltat reţeaua metropolitană ACADEMICA.  Reţeaua  ACADEMICA interconectează edificiile a 26 de instituţii academice prin intermediul Fibrei optice şi formează un Intranet al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în care sunt disponibile mai multe servicii informatice, printre care: acces la Internet, acces direct la bazele de date ştiinţifico-tehnologice internaţionale (SpringerLink, INTERNATIONAL NUCLEAR INFORMATION SYSTEMS, OARE, HINARI, AGORA, EBSCO, MathSciNet etc.),  e-mail de serviciu, hosting pentru organizaţii din CDI şi cercetători, Help-Desk în ICT, suport informatic în depunerea şi evaluarea online a propunerilor de proiecte în CDI (www.expert.asm.md), Network Time Protocol (STRATUM 1), Eduroam pentru reţeaua ACADEMICA – serviciu de acces roaming pentru comunitatea de cercetare şi educaţie internaţională, suport informatic în exploatarea SI de Contabilitate şi Planificare Automatizată-versiunea buget etc. 

Serviciile informatice din ACADEMICA sunt disponibile atât din sălile de lectură a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "A.Lupan" cât şi de la locul de muncă a fiecărui cercetător (peste 1200 calculatoare conectate în baza tehnologiei 1 Gbps).

În acelaşi context, este important de menţionat crearea de către IDSI a Sistemului Informaţional EXPERT online - baza de date naţionale deschise, care conţine date despre instituţiile de cercetare şi cercetători. Sistemul Informaţional respectiv este promovat prin mai multe canale de comunicare (portalul AŞM, site-ul web al IDSI, etc.). Elaborarea acestui sistem a permis depunerea şi evaluarea on-line a propunerilor de proiecte de cercetare şi dezvoltare. Astfel, pe parcursul perioadei de referinţă peste 300 de propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare au fost evaluate prin intermediul sistemului menţionat.

Menționăm faptul că o bună parte din impactul pozitiv asupra domeniului inovării și modernizării tehnologice în perioada de raportare s-au reflectat în acțiunile Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, ele fiind parte a două mari proiecte – proiectul european "EXTEND" (Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud, 2009-2011) și proiectul institutional "Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice 2008-2010".

Actualmente în RM se lucrează la Strategia „Moldova Digitală 2020”, scopul căreia este reglementarea activităţilor din domeniul TIC pe următorii 8 ani. La baza Strategiei stau patru piloni meniți să asigure dezvoltarea societății informaționale, şi anume: infrastructură, conținutul digital, alfabetizarea digitală și industria tehnologiei informației și comunicațiilor. Să sperăm că acţiunile prevăzute vor duce la dezvoltarea economică a RM pe plan regional, european şi internaţional, iar implicarea IDSI în implementarea unor acțiuni va fi la fel de fructuoasă.

Anastasia Seraciov

RM Powerty reduction Strategy Paper ENG

Raport de evaluarea a implementării Stratefiei Naţionale de Dezvoltare pentru perioada 2009 – 2010 RO
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Strategia Nationala de Dezvoltare, raport, IDSI, FMI, EXTEND, Expert-Online, CDI, ACADEMICA
Ultima actualizare:  27-05-2012 19:49:52
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova