ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Hotărârea despre modificarea Tabelului Naţional pentru Frecvenţe Radio a fost publicată în Monitorul Oficial

2012-06-06

În temeiul art.7 (2) al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, în scopul asigurării neutralităţii tehnologice, precum şi pentru conformarea la Deciziile Comisiei europene 2009/766/EC şi 2011/251/EU vizând utilizarea benzilor de frecvenţe 900 MHz şi 1800 MHz pentru sistemele terestre destinate furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice pan-europene, promovând cele mai bune practici europene de flexibilitate tehnologică care duc la lansarea rapidă a tehnologiilor noi şi încurajează eficienţa în utilizarea spectrului de frecvenţe radio, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a propus pentru examinare şi aprobare, în conformitate cu art. 35 al Legii menţionate, de către Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio (CSFR) modificarea a 2 reglementări naţionale din Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF).

CSFR a examinat şi aprobat modificările respective. Hotărârea CSFR a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 104-108 (4122-4146) din 1.06.2012.

Operarea modificărilor la reglementările naţionale RN037 şi RN044A din Anexa nr.2 „Note RN (Reglementări Naţionale)” a TNABF prevăd că benzile de frecvenţe 876 – 915 MHz în pereche cu 921 – 960 MHz şi benzile de frecvenţe 1710 – 1785 MHz în pereche cu 1805 – 1880 MHz să fie atribuite pentru implementarea sistemelor terestre de furnizare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. Aceste sisteme for fi determinate de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în conformitate cu Deciziile şi Recomandările Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) relevante acestor benzi.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Republica Moldova, MTIC, legislatie, IT
Ultima actualizare:  08-06-2012 11:11:07
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova