ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

2012 - 23 publicaţii

Accesări: 6421  Vizitatori unici: 2447

Capitole în monografii apărute în străinătate  

 1. Issues and challenges associated with the design of electronic textbook
  Railean E.
  In: B.H. Khan (Ed.), User Interface Design for Virtual Environments: Challenges and Advances. Hershey, PA: IGI Publishin, 2012, p. 238-256 
   
 2. Knowledge Management Model for Electronic Textbook Design
  Railean E.
  In: K. K. Patel, Sanjaykumar Vij (editors). Enterprise Resource Planning Models for the Education Sector: Applications and Methodologies, 2012, p.77-92
   

Articole în reviste de specialitate din străinătate 

 1. Linkul şi rostul: două concepte înrudite
  Ungureanu E.
  ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA. SERIA ŞTIINŢE FILOLOGICE. LINGVISTICĂ. ANUL XXXIV, Nr. 1-2, 2012 p. 182-193, Editura Universitaria ISSN 1224-5712
   
 2. Google Apps for Education – a powerful solution for global scientific classrooms with learner centred environment
  Railean E.
  International Journal of Computer Science Research and Application. 2012, Vol. 2 Issue 2, p.19-27
   
 3. Педагогический аспект концепции “электронный учебник”
  Railean E.
  ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2012.V1, p.120-126


Articole în reviste naţionale de categoria B

 1. Crearea instrumentelor de memorie digitală pentru evaluarea ştiinţei: imperative şi impedimente
  Cojocaru I., Ungureanu E.    
  Intellectus, nr. 1, 2012,p. 57-66
 2. Riscuri ce intervin în procesul de realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: analiza opiniei cercetătorilor (directorilor de proiecte)
  Cojocaru I., Cuciureanu G.
  Intellectus, nr. 3, 2012, p.79-85


Articole în reviste naţionale de categoria C

 1.  Iniţiativa regională de dezvoltare a eInfrastructurii pentru cercetare şi inovare - SEERA-EI
  acad. Andrei Andrieş. m.c. Ion Tighineanu, dr. Petru Bogatencov, Igor Cojocaru, Rodica Cujba
  Akademos nr. 1 (24), 2012, pp. 70-75
   
 2. Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud (ianuarie 2009 - iunie 2011)
  Rodica Cujba, Igor Cojocaru, Irina Cojocaru
  Akademos nr. 1 (24), 2012, pp. 76-79
   
 3. Practici de elaborare a politicilor de prestare a serviciilor publice informaţionale în cadrul spaţiului adminsitartiv european
  Ştefaniţa A.
  Administrarea Publică, an. 2012, octombrie – decembrie 2012, nr. 4 (în curs de publicare) 

 4. Unele aspecte ale capitalului uman din Republica Moldova. Studiu Comparativ
  Rotaru A., Cujba r., Alexeeva S.
  Akademos nr. 1 (24), 2012, pp. 32-36

 5. Evaluarea si acreditarea ştiinţifică - una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare
  Canter V., Toma S., Minciuna V., Biletchi L.
  Akademos, nr.4, 2012, pp.19-25
   
 6. Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparativ regional
  Rotaru A., Cujba R., Alexeeva S.
  Akademos, nr. 4, 2012, pp. 48-50


Articole în alte reviste de specialitate din țară

 1. Manualul electronic: model al învăţării prin acţiune
  Railean E.
  Revista învăţătorului modern. 2012, Nr. 21, p.6-9
   
 2. Sistemele suport pentru decizii (SSD) utile şi în business
  Mihalachi S.
  INNO views, Buletinul informativ-analitic al Agentiei pentru Inovare si Trasnfer Tehnologic, 2012, p.9 

Articole în culegeri naționale/internaționale

 1. Noul Turn Babel sau de la homo sapiens la homo hypertextus (digitalis, linkus)
  Ungureanu  E.
  Comparatism, identitate, comunicare / Carmen Popescu (coord.), Craiova, Editura Universitaria, 2012, p. 462-472
   
 2. Risks affecting the development of the information society in the Republic of Moldova: insights from a Delphi survey
  prof. Horaţiu Dragomirescu, m.c. Ion Tighineanu
  Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics, ACM, New York, 2012, pp. 82-87
   
 3. An overview of open electronic textbooks
  Railean E.
  Proceedings on ICVL2012. Braşov: Transilvania University of Brasov. 2012, p. 195-202
   
 4. Teoria jocurilor în sisteme suport decizie
  Mihalachi  S.
  The 4th International Conference on Telecommunications, Electronics and Informatics,  Chişinău, 17-20 Mai 2012, p. 117-122


Publicații electronice

 1. Trends and Issues in e-books pedagogy
  Railean E. 
  In: “E-Books&E-Readers for E-Learning” (editors. Tiong-Thye Gon, Boon-Chong Seet, Pei-Chen Sun). Orauariki: Victoria Business School. 2012. p.154-196

 2. Domeniul de definiţie al disproporţionalităţii soluţiei optime în sisteme RP
  Bolun I.
  Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, Ed. 10. – Chişinău: Editura ASEM, 2012, p. 283-298

 3. Cvasi invariant index for the estimation of disproportionality in PR systems
  Bolun I.
  Economica, nr.2(80), 2012. Chişinău: Editura ASEM. p. 83-88
   
 4. Comparison of indices of disproportionality in PR systems
  Bolun I.
  Computer Science Journal of Moldova, vol.20, no.2(59), 2012, p. 246-271


Comunicări prezentate ca rezumat la manifestări din țară/internaționale
 

 1. Toward metasystems mathematical learning theory
  Elena Railean, Sergiu Cataranciuc
  XIX конференция "Образование. Компьютер. Математика" MKO-2012, Москва, Россия, с. 1-Ra


Comunicări

 1. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova prin prisma evaluărilor externe
  Gheorghe Cuciureanu
  Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale “Competitivitatea şi economia cunoaşterii”, 28-29 septembrie 2012, Academia de Studii Economice din Moldova (in curs de aparitie)
   
 2.  Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
  Cojocaru I.
  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2012
   
 3. Scientific publications of scientists from the Republic of Moldova in the field of nanotechnologies and nano-materials” (plenary report)
  Cojocaru  I.
  International Scientific Conference, "10 YEARS OF NANOTEHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA", Balti, Moldova, October 22 – 23, 2012
   
 4. e-Infrastructura ACADEMICA – platformă pentru creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova
  Cojocaru i.
  Conferinţa 6-a RENAM UC – 2012 “NREN: oportunităţi de dezvoltare în Moldova”, 17 mai 2012, Chişinău, Moldova
   
 5. Disproporţionalitatea deciziilor multiopţionale cu reprezentare proporţională (raport în plen)
  Bolun I. 
  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 28 septembrie 2012, Chişinău, Moldova
   
 6. Emoticonul în limbajul mesageriei instantanee
  Elena Ungureanu
  Colocviul Internaţional “Filologia secolului al XXI-lea”. Ediţia a V-a. Creativitatea lingvală: de la semn la text. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29-30 noiembrie 2012 

 


Ultima actualizare:  24-02-2017 17:32:44
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova