ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Anunţarea concursurilor proiectelor comune de cercetare bilaterală în anul 2012, cu finanţarea din 1 ianuarie 2013

2012-06-14

Nota Informativă
privind anunţarea concursurilor proiectelor comune de cercetare bilaterală în anul 2012, cu finanţarea din 1 ianuarie 2013

Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu:

1. Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF), în baza Memorandumului de intenţii privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între AŞM şi BMBF, semnat la Bonn în data de 14 martie 2008. (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare, vizînd mobilitatea va fi plasat pe data de 15.06.2012).

Domeniile de cercetare:

 • Comunicarea: crearea unei societăţi informate prin intermediul unor produse inteligente, servicii de date, internet/ de infrastructura bazată pe cunoaştere de resurse/ procese eficiente de producţie şi realităţi virtuale (inclusiv şi tematicile anterioare „informarea şi comunicarea tehnologică”)
 • Sănătatea şi Nutriţia: un mod de viaţă sănătos şi o îmbătrînire decentă prin îmbunătăţirea dietelor, medicinii individualizate, supravegherea potrivită, controlul sistemului şi a societăţii inovaţionale (inclusiv tematicile anterioare ”biomedicina, farmaceutica şi sănătatea omului”)
 • Clima şi Energia: spre o bioeconomie durabilă prin echilibrarea (legăturii) apă-energie-alimentaţie şi dezvoltarea de alternative inovaţionale pentru un maia eficient sistem de generare a energiei şi de alte măsuri de protecţie a climei (inclusiv şi tematicile anterioare „Biotehnologii agricole şi securitatea alimentară”, precum şi „ mediul ambiant şi eficienţa energetică”)
 • Tehnologii - cheie: Soluţii pentru provocările societale, prin tehnologii-cheie pentru produse, procese şi servicii şi transfer de tehnologii inovatoare (inclusiv şi tematicile anterioare „nanotehnologii, inginerie industrială şi materiale noi”)

2. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), în baza Programului de colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din Romania (ANCS) şi AŞM, semnat la 23 octombrie 2008. (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare va fi plasat pe data de 15.06.2012).

Domeniile de cercetare:

 • Mediu
 • Agricultură
 • Sănătate
 • Tehnologii
 • Produse şi servicii
 • Managementul ştiinţei şi resursei informaţionale
 • Cercetare socio-economică și umanistă

3. Memorandumul de Înţelegere privind desfăşurarea concursului pilot comun de proiecte regionale în cadrul proiectului AŞM PC7 SEERA-EI, semnat de către AŞM la 03.03.2012 cu 14 ţări, care fac parte din Consorţiumul proiectului. (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare poate fi găsit aici, informaţia despre concurs aici).

Domeniul de cercetare:

 • Technologii informaţionale şi de comunicare

4. Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică dintre Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) şi AŞM, semnat la 23 iunie 2010 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare, vizînd mobilitatea).

Domeniile de cercetare:

 • Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
 • Valorificarea resureselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;
 • Biomedicina, Farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
 • Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;
 • Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
 • Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

5. Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între AŞM şi Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus, semnat la 23 ianuarie 2009 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Domeniile de cercetare:

 • Resursele acvatice: monitorizarea, epurarea, prelucrarea şi folosirea lor raţională;
 • Agricultura ecologică şi biotehnologiile;
 • Perfecţionarea metodelor de protecţie a resurselor naturale şi prevenirea degradării lor;
 • Biomedicina, farmaceutica, susţinerea şi protecţia sănătăţii;
 • Construcţia de maşini, noi tehnologii, substanţe şi materiale;
 • Sporirea eficienţei folosirii resurselor tradiţionale şi alternative de energie.

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 al Uniunii Europene, prioritatea de bază pentru participarea la aceste concursuri este:

 • demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
 • elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Atenţie! În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012), art.8, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat.

Sursa: asm.md

 

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: tehnologia informatiei, propuneri de proiecte, PC7, concurs, colaborare bilaterala, cercetare, ASM
Ultima actualizare:  14-06-2012 13:51:07
Sursa: