ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Implementarea statisticii privind inovarea în RM – Inobarometru

2012-06-19

În scopul prezentării unei viziuni de ansamblu a inovării în cadrul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în Republica Moldova, a fost implementat proiectul de inovare şi transfer tehnologic “Implementarea statisticii privind inovarea în RM – Inobarometru”, cu suportul financiar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (conducător de proiect – Eduard Hârbu). Elaborarea acestui instrument a fost preluată din practica statistică europeană în vederea armonizării mecanismelor de funcţionare a sistemului naţional de inovare cu standardele OECD, EUROSTAT şi UNESCO şi are drept scop evaluarea şi analiza performanţei inovării în Republica Moldova, dezvoltarea unei platforme educaţionale pentru dezvoltarea culturii inovaţionale şi creşterea vizibilităţii sferei inovării.

Lucrările proiectului au inclus chestionarea unui eşantion de întreprinderi mici şi mijlocii din diferite localităţi ale Republicii Moldova, prelucrarea datelor acumulate cu ajutorul unei programe create în acest scop, determinarea indicatorilor privind activitatea de inovare în mediul întreprinderilor, determinarea altor indicatori de inovare pe baza datelor din statistica naţională. Indicatorii calculaţi reflectă situaţia din anul 2010 şi sunt prezentaţi în formă de revistă editată - Inobarometru, precum şi în format electronic pe pagina web (http://www.aitt.md/innobarometru), special elaborată în acest scop. Printre potenţialii beneficiari se numără Instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, ministerele şi departamentele de profil etc.

Acest proiect pilot îşi propune să devină un punct de pornire pentru o statistică continuă asupra situaţiei din domeniul cercetare-inovare-dezvoltare în Republica Moldova.

Sursa: aitt.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: AITT, inovare, Inovatii, proiecte, Republica Moldova
Ultima actualizare:  19-06-2012 11:58:16
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova