ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Anunț privind demararea cocursului pentru decernarea Premiului Național

2012-06-21

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Naţional, instituit in conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art.441), în scopul stimulării activităţii de creaţie şi promovării valorilor performante în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei şi sportului.

In perioada 2-30 iulie curent, are loc înaintarea la concurs a candidaţilor pentru decernarea Premiului Naţional.

Materialele cu privire la candidaţii înaintaţi la concursul nominalizat urmează a fi transmise în adresa Guvernului (Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. l).

Informaţii suplimentare la tel. 250-159, Iurii Bucinschi, secretar al Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, sau la 250-492, Ina Scutelnic, consultant principal în cadrul Direcţiei dezvoltare socială.

Scrisoarea Nr. 1122-492 din 19 iunie 2012

Sursa: www.asm.md

Alte informaţii despre concurs: www.trm.md

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: ştiinţa, Republica Moldova, Premiul National, concurs
Ultima actualizare:  21-06-2012 11:13:20
Sursa: