ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Evaluarea sistemului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Republicii Moldova

2012-06-29

În perioada ianuarie-iunie 2012, în cadrul proiectului european „Reţea de cooperare internaţională în domeniul ştiinţei şi tehnologiei pentru ţările Europei de Est şi din Asia Centrală” (IncoNet EECA), a avut loc un exerciţiu de evaluare a sistemului de cercetare-inovare din Republica Moldova. În acest context, la 26 iunie curent, la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi-a desfăşurat lucrările Workshop-ul destinat prezentării raportului final al grupului de experţi europeni care au participat la procesul de evaluare.

Raportul a fost prezentat de Manfred Spiesberger, liderul grupului de experţi şi s-a axat pe domenii ce vizează sistemul public de cercetare şi inovare, finanţarea CDI, resurse umane, internaţionalizarea şi asocierea la PC7, dimensiunea regională, bunele practici şi triunghiul cunoaşterii. Pentru fiecare domeniu, experţii au oferit recomandări cu privire la îmbunătăţirea sistemului actual de guvernare a ştiinţei şi alinierea la cele mai bune practici internaţionale din domeniu. De asemenea, au fost oferite informaţii cu privire la beneficiile pe care R. Moldova le-ar putea obţine, în urma optimizării sistemului de cercetare.

În cadrul exerciţiului au fost identificate practicile existente privind dezvoltarea şi implementarea politicilor în domeniul CDI. În acest sens, în perioada 2-5 aprilie curent, au avut loc întrevederi ale experţilor cu Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei Parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, reprezentanţii Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Ministerului Educaţiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Camerei de Comerţ şi Industrie, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Consiliului Rectorilor, Biroului Naţional de Statistică, Universităţii Libere Internaţionale, Centrului Analitic Expert-Grup, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic etc.

Grupul de experţi, condus de către dl Manfred Spiesberger, din cadrul Centrului pentru Inovaţii Sociale din Austria, întruneşte specialişti ai Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania, Secretariatului General pentru Cercetare şi Tehnologie din Grecia, Fondului pentru Inovare din Belarus, Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Estonia, Ministerului Ştiinţei şi Cercetării din Austria.

În cadrul aceluiaşi eveniment, dr. Ghenadie Cernei, vicepreşedinte al B.C. „Unibank” S.A. a susţinut o prezentare ce reflectă direcţiile de reformare a Sistemului de Cercetare-Inovare din Republica Moldova până în 2025, identificate în cadrul exerciţiului de foresight „For-Moldova.” În intervenţia sa, vicepreşedinte al B.C. „Unibank” S.A. a identificat patru aspecte, pe care ar trebui să fie axate reformele sistemului de cercetare. Acestea vizează priorităţile, conexiunea cu societatea, internaţionalizarea şi guvernarea. În acest sens, dr. Ghenadie Cernei a nominalizat trei principii ce ţin de capacitatea umană, dezvoltarea instituţională şi dezvoltarea infrastructurii, care indică cum ar trebui să fie orientate eforturile de cercetare în R. Moldova ca să răspundă aşteptărilor societăţii şi să fie, totodată, pe măsura banilor alocaţi. Raportorul a făcut referire la trendurile globale, care necesită crearea anumitor priorităţi şi cum pot fi create în R. Moldova, acestea urmând a fi neapărat aprobate în dialog cu actorii şi beneficiarii principali care sunt, de fapt, societatea.

Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, la rândul său, a prezentat viziunea comunităţii ştiinţifice asupra viitorului cadru managerial al sferei ştiinţei şi inovării, evidenţiind, totodată, carenţele sistemului actual de cercetare-inovare. Preşedintele AŞM a propus soluţii pentru problemele identificate, ce urmează a fi incluse în viitoarea strategie a sectorului dat. În rezultatul celor expuse, Domnia sa a remarcat necesitatea existenţei unui for ştiinţific naţional, ce ar fi capabil să ofere soluţii la cele mai dificile probleme ale societăţii, prezentând în acest context, experienţa statelor europene, CSI şi SUA, evocând modelele şi viziuni de reformare a academiilor de ştiinţe.

La eveniment au participat reprezentanţii comunităţii ştiinţifice academice, universitare, ministerelor, mediului antreprenorial, societăţii civile, Punctele Naţionale de Contact ale Republicii Moldova la PC7.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

Sursa: asm.md

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: PC7, integrarea în ERA, IncoNet EECA, experți UE, expert, Evaluarea sistemului CDI din RM, evaluare, CDI, ASM, foresight, workshop
Ultima actualizare:  02-09-2016 11:36:47
Sursa: