ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

MAI a elaborat catalogul datelor deschise

2012-06-29


Ministerul de Interne este prima instituție care a elaborat un catalog al datelor guvernamentale cu caracter public, conform Programului de modernizare tehnologică a guvernării.

Datele prezentate în catalog urmează să fie deschise gradual. Lista completă a acestora este publicată pe pagina oficială a ministerului - www.mai.md.

Toate autoritățile administrației publice centrale urmează să elaboreze cataloage de date guvernamentale cu caracter public pe care le vor deschide. Acest exercițiu se înscrie în reforma de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) și are drept scop creșterea transparenței decizionale, eradicarea corupției și sporirea accesului la informație.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: servicii electronice, Programul de modernizare tehnologică a guvernării, MAI, e-Transformare, date deschise
Ultima actualizare:  02-07-2012 09:24:14
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova