ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Sistem de siguranţă seismică în Bazinul Mării Negre

2012-07-02

La 29 iunie 2012, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Conferinţa de presă, în cadrul căreia a fost lansat Proiectul „Reţea de Siguranţă Seismică in Bazinul Marii Negre”. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operaţional al UE de colaborare a ţărilor din Bazinul Mării Negre.

În debutul evenimentului, m.c. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM a prezentat suma proiectului finanţat de Comisia Europeană, ce valorează 528 mii de euro, dintre care 100 mii vor fi alocaţi Republicii Moldova. Vicepreşedintele AŞM a remarcat importanţa acestui proiect pentru integrarea Republicii Moldova în spaţiul european de cercetare. „Este un proiect cu un impact regional. Sunt multe proiecte destinate Mării Negre şi ţările din preajma Mării Negre îşi unesc eforturile astăzi pentru a rezolva în comun anumite probleme, cu care fiecare din ele se confrunta. Este important să promovăm tehnologiile noi”, a declarat m.c. Ion Tighineanu.

Dr. hab. Vasile Alcaz, directorul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, coordonatorul proiectului din partea Republicii Moldova, a informat, că acesta este un proiect de colaborare a 4 ţări din Bazinul Mării Negre (R. Moldova, România, Bulgaria, Turcia), finanţat de Comunitatea Europeană, având ca obiectiv prevenirea dezastrelor provocate de cutremur. Fiecare ţară participantă la acest proiect are anumite realizări, metodologii de evaluare a pericolului seismic, de prevenire a consecinţelor, de intervenţie în caz de cutremur. Prin acest proiect urmează a fi realizată o abordare complexă transfrontalieră, o primă acţiune în cadrul proiectului fiind identificarea potenţialul distructiv în fiecare ţară. „În baza acestor estimări vom elabora un concept, un plan de măsuri, care trebuie luate atât înainte de cutremur, cât şi după cutremur, inclusiv la nivel de intervenţie”, a declarat dr. hab. Vasile Alcaz. Directorul institutului a precizat, că autorităţile din ţară vor putea interveni mai operativ în cazul cutremurelor pentru a reduce pagubele produse de către cutremur, şi asta pentru că până în anul 2014, instituţiile de urgenţă, anumite ministerele şi departamentele, implicit, Academia de Ştiinţe a Moldovei vor fi unite într-o reţea unică de comunicare. Prin actualul sistem de alarmare seismică, autorităţile sunt informate despre cutremure la telefon, de către specialişti de la Institutul de Geologie şi Seismologie, iar aceasta durează, de obicei, câteva minute. In cadrul proiectului va fi elaborat un soft special de alarmare seismică, ce va permite informarea instituţiilor de urgenţă doar în câteva secunde despre cutremurul produs în Moldova ori in regiune.

Directorul institutului a mai adăugat, că în cadrul proiectului Republica Moldova va face schimb continuu de date privind cutremurele produse în Turcia, Bulgaria şi România. „O să luăm din fiecare ţară tot cei mai bun şi vom implementa în fiecare ţară, în fiecare institut preocupat de pericolul seismic şi cu preîntâmpinarea unui dezastru”, a declarat coordonatorul proiectului. In problematica pericolului seismic vor fi implicate autorităţile locale, Agenţia Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Ministerul Construcţiilor, Universitatea Tehnică şi a.

Directorul Centrului de Seismologie Experimentală din cadrul IGS al AŞM, Ion Ilieş a afirmat că staţiile de seismologie de la noi din ţară au fost modernizate cu echipament modern digital, cu o înregistrare în timp real, lucru foarte important pentru elaborarea unui sistem special de avertizare seismică, care va permite, cu 35-40 de secunde înaintea sosirii undei distrugătoare din această regiune, de a deconecta sau a stopa unele dispozitive şi procese periculoase, a conecta anumite instalaţii, care ar menţine activitatea unor instituţii ca centre de date, spitale etc.”.

Dr. Ştefan Florin Bălan, colaborator al Institutului Naţional de Fizică a Pământului din România, coordonator al proiectului din partea României a menţionat, că Programul Operaţional de colaborare a ţărilor din Bazinul Mării Negre include 8 ţări: 4 din acestea – Republica Moldova, România, Bulgaria şi Turcia participă la acest proiect, câştigat în prima aplicaţie. Proiectul cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova, iar în România, Turcia şi Bulgaria, doar teritoriul adiacent al Mării Negre.

Coordonatorii proiectului au mai specificat că vor elabora un manual, în care vor fi scrise mai multe detalii cu referire la pericolul seismic, măsurile care urmează să fie luate, vor fi realizate filme educaţionale pentru a asigura un transfer de cunoştinţe de la mediul academic către societate. Pentru fiecare ţară vor fi organizate cursuri de antrenamente. Proiectul va fi realizat, începând cu luna iunie 2012 şi va finaliza în martie 2014.

Proiectul tinde a asigura o reacţie mai bună a specialiştilor la cutremurele viitoare, cât şi o percepţie mai adecvată din partea populaţiei a pericolului, care îl reprezintă acest fenomen natural, pentru ca în final, impactul cutremurelor să poată fi remediat.

Galerie foto

Sursa: www.asm.md

Totodată, menţionăm că între  19 – 22 iunie 2012, la Eforie Nord, România a avut loc lansarea proiectului de către partenerii români. La acest eveniment a participat şi delegatul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) – Anastasia Ştefaniţa, Responsabil Relaţii Naţionale şi Internaţionale. Colaborarea dintre IGS şi IDSI se bazează pe Acordul de Colaborare semnat în 2011.
 

 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: UE, proiecte, Programul Operaţional al UE de colaborare a ţărilor din Bazinul Mării Negre, conferinţă de presă, ASM
Ultima actualizare:  03-07-2012 13:20:14
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova