ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Letonia dispusă să susţină Republica Moldova în dezvoltarea societăţii informaţionale

2012-07-02


Viceministrul TIC, Mihaela Iacob, a avut o întrevedere cu ministrul Letoniei pentru protecţia mediului şi dezvoltare regională, Edmunds Sprūdžs. Părţile au discutat despre stadiul actual de dezvoltare a sectorului TIC din cele două ţări şi eventualele direcţii de colaborare bilaterală pe acest segment.

Mihaela Iacob a informat delegaţia letonă despre ultimii paşi întreprinşi de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) în scopul edificării unei societăţi informaţionale în Republica Moldova. La reuniunea la nivel înalt din cadrul Summit-ului TIC, care a avut loc pe 17-18 mai la Chişinău, Guvernul a stabilit dezvoltarea TIC drept o prioritate în activitatea sa. Soluţiile TIC au fost recunoscute ca cele mai eficiente în combaterea corupţiei şi birocraţiei, precum şi în asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

La această şedinţă a fost prezentată viziunea şi obiectivele Strategiei Moldova digitală 2020. Potrivit proiectului, până în 2020, 80 la sută din serviciile publice urmează să fie prestate în formă electronică, iar 60 la sută din populaţie să utilizeze semnătura digitală. Experienţa Letoniei, care a avansat mult în acest domeniu, este deosebit de valoroasă pentru Moldova, a menţionat viceministrul TIC.

Ministrul Edmunds Sprūdžs a confirmat disponibilitatea Letoniei să împărtăşească din experienţa sa în realizarea unui şir de proiecte legate de construirea societăţii informaţionale, cum ar fi computerizarea şcolilor, digitizarea bibliotecilor şi folosirea semnăturii digitale la acordarea serviciilor electronice.

La rândul său, delegaţia letonă s-a arătat interesată de experienţa R.Moldova în dezvoltarea registrelor de bază de stat, cum ar fi Registrul Populaţiei şi Registrul Unităţilor de Drept. Ministrul leton a menţionat faptul, că modelul ţării noastre de integrare din start a diverse registre departamentale şi folosirea la baza acestora a Registrului Populaţiei şi Registrului Unităţilor de Drept este unul reuşit. În acest fel, ţara noastră evită dublarea colectării datelor, economiseşte resurse şi foloseşte eficient datele colectate pentru acordarea serviciilor electronice publice.

Părţile s-au arătat interesate de continuarea acestui dialog şi identificarea domeniilor comune de cooperare în beneficiu reciproc.

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Strategia Moldova digitală 2020, MTIC, e-servicii, e-guvernare, e-dezvoltare, colaborare bilaterala
Ultima actualizare:  02-07-2012 10:07:13
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova