ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Comunitatea ştiinţifică analizează activitatea Guvernului

2012-07-03

Comunitatea ştiinţifică a realizat un comunicat de presă în care a prezentat Analiza activităţii Guvernului, menţionând realizările şi problemele cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. Prezentăm în continuare informaţia plasată de Serviciul de presă al Academiei de Ştiinţă a Moldovei.

În virtutea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, comunitatea ştiinţifică, pe lângă alte atribuţii ce ţin de cercetare, în calitate de consultant ştiinţific al autorităţilor publice, are misiunea de a cerceta obiectiv şi a evalua nepărtinitor evoluţia dezvoltării ţării, a constata realizările pozitive şi a propune unele soluţii de valorificare a rezervelor depistate.

În perioada ce s-a scurs de la învestirea Guvernului, în pofida crizei economice mondiale, unor impedimente de ordin organizatoric, moştenite de la guvernele precedente, s-a întreprins o serie de acţiuni în vederea dezvoltării ţării, lucru, care se desprinde evident şi din raportul prezentat recent de către domnul Vladimir FILAT la şedinţa în plen a Parlamentului.

Aşadar, constatăm că Republica Moldova a devenit una din cele 3 state cu cea mai mare creștere economică din Europa. Volumul investițiilor a crescut cu 12% faţă de perioada precedentă. Au fost finalizate 249 apartamente sociale. Au fost create peste 1000 locuri noi de muncă, are o dinamică pozitivă şi creșterea exporturilor cu 33,3%.

În topul alcătuit de ”Doing business”, avansând cu 18 poziții, Moldova s-a calificat printre primele 10 state cele mai reformatoare din lume. Şi alţi indici macroeconomici denotă mutaţii pozitive în actul de guvernare. Cu 4,4%, în comparație cu 2009, s-a diminuat rata sărăciei absolute, iar diminuarea deficitului bugetar a scăzut până la 1,9% din PIB.

Cu 3,1 puncte procentuale s-a redus datoria de stat. Ca pondere în PIB a crescut cota fondului rutier până la 788 mil. lei, ceea ce s-a soldat cu reparații curente pe 9342 km ai rețelei de drumuri publice, de reabilitarea a 475 km drumuri publice. Au fost lansate 35 proiecte de producere a energiei din biomasă.

Şi volumul global al producției agricole în prețuri comparabile a crescut în 2011 cu 4,8% faţă de 2010. A crescut cu 14,5% productivitatea la hectar.

În comparație cu 2009 numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă a ajuns la 3,4 mil., iar rata de penetrare a acestor servicii atingând 96,3% - în creștere cu 7 puncte procentuale comparativ cu anul 2010. A fost modificat Planul naţional de numerotare (PNN), care va permite liberalizarea modalității de acordare a numerelor de telefonie fixă pentru operatori.
Progrese s-au înregistrat şi pe traseul integrării europene.

În perioada de referinţă Republica Moldova a devenit prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic și a doua din cadrul Politicii Europene de Vecinătate, care a obținut statutul de țară asociată la Programul ştiinţific comunitar, începând cu 1 ianuarie 2012, în rezultatul semnării Memorandumul de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7). Documentul a fost semnat la 11 octombrie 2011, la Bruxelles, de către Comisarul European pentru Cercetare, Inovare și Știință, dna Máire Geoghegan-Quinn şi, președintele AŞM, acad. Gheorghe Duca. Reamintim în context că PC7 este principalul instrument pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în Europa, având în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. Participarea la PC7 este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane - centre de cercetare, universităţi, IMM-uri, corporaţii multinaţionale, organe ale administraţiei publice şi persoane fizice.

Citește mai departe...

Serviciul de presă al AŞM

Sursa: www.asm.md

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: UE, Republica Moldova, PC7, Guvernul RM, ASM
Ultima actualizare:  03-07-2012 08:54:57
Sursa: