ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Masa rotundă „Viziune asupra Strategiei Naţionale „e-Moldova”

2009-11-26

La 25 noiembrie 2009, în Sala mică a BŞC a AŞM şi-a desfăşurat lucrările Masa rotundă cu tema Revederea Strategiei „Moldova Electronică”, organizate de către Proiectul „Edificarea e-Guvernării în Moldova-2” şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în colaborare cu Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

La şedinţă a fost prezent un număr mare de participanţi, printre care Andrei Andrieş (RENAM), Constantin Gaindric (IMI), Grigore Belostecinic (ASEM), Sergiu Sîtnic (ANRCETI), Anatol Gremalschi (IPP), Vitalie Boboc şi Andrei Cuşcă (MTIC), Igor Cojocaru (ISDI), Elena Moraru (USM), Elena Railean (CTICE), Ion Ştefărţă (Ministerul Culturii) etc.

De asemenea, la întrunire au participat membrii Grupului tematic pentru dezvoltarea electronică în Moldova. Acest din urmă grup, fiind o iniţiativă a Băncii Mondiale, face parte din cadrul unei comunităţi globale de practică în domeniu şi reprezintă un forum virtual de împărtăşire a cunoştinţelor privind utilizarea TIC pentru dezvoltare.

Problema abordată în cadrul Mesei rotunde a fost revederea obiectivelor, principiilor, domeniilor de intervenţie, acţiunilor ca părţi integrante ale Strategiei nationale „e-Moldova”.

Rapoartele de bază au fost prezentate de către Ion Coşuleanu, managerul proiectului, Ludmila Ieşeanu şi Victor Beşliu, consultanţi ai proiectului. Materialele prezentate au generat discuţii, care s-au soldat cu propuneri de completare a documentului cu prevederi privind modelele de urmat, obiectivele, indicatorii de monitorizare, mecanismele şi sursele de finanţare. De asemenea, s-a convenit ca procesul de elaborare şi definitivare a Strategiei să continue în mod participativ utilizând metodele de publicare pe website-urile www.idsi.md şi www.e-moldova.md. Echipa de consultanţi va analiza propunerile şi le va lua în considerare în următoarele versiuni ale documentului.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: strategie
Ultima actualizare:  12-07-2012 09:03:34
Sursa: