ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Raportul de activitate al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

2012-01-17

La 17 ianuarie 2012, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a avut loc Adunarea anuală a Secţiei Ştiinţe Exacte şi Economice (SŞEE) a AŞM, dedicată audierii rapoartelor de activitate a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale membrilor AŞM din cadrul Secţiei pentru anul 2011.

Vicepreşedinte al AŞM, m.c. Ion Tighineanu, a menţionat că a devenit tradiţie ca în fiecare an audierea rapoartelor de activitate să fie găzduită de către o insituţie din cadrul SŞEE. De data aceasta gazdă adunării a fost Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

În cadrul evenimentului dnul Igor Cojocaru, director IDSI a prezentat rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare a instituţiei. El a menţionat că în 2011 Institutul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul a trei proiecte.

Unul dintre proiecte este „Sistem suport de decizie (SSD) pentru selecţia, finanţarea şi gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică cu finanţare publică”, în cadrul căruia au fost publicate 10 lucrări ştiinţifice şi sunt efectuate activităţi privind transformarea sistemului informaţional EXPERT online într-un sistem suport de decizie.

Altul „Instrumentul Bibliometric Naţional”, în cadrul lui s-a elaborat Instrumentul Biblometric Naţional care pentru viitor va constitui o bază de date a tuturor lucrărilor publicate în revistele ştiinţifice din Republica Moldova, el va putea interacţiona în baza web serviciilor cu site-urile revistelor ştiinţifice şi furniza indicatori bibliometrici pentru raportare la Academia de Ştinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Al treilea proiect „Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova” a avut ca rezultat dezvoltarea unui studiu, care a scos la suprafaţă realitatea sectorului Societăţii Informaţionale din Republica Moldova. Opiniile celor 28 respondenţi din totalul de 113 experţi solicitaţi au condus la concluzia că în Republica Moldova, Societatea Informaţională se află, în prezent, în stadiul "În dezvoltare", fiind posibil, până în anul 2020, saltul la stadiul matur; implicarea statului în acest proces este limitată, preponderent declarativă, iar riscul major pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale este menţinerea sistemului Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C-D-I) şi a celui de învăţământ superior într-un regim de supravieţuire, în condiţiile subfinanţării şi necoordonării între ele, totodată principala vulnerabilitate a sistemului C-D-I sub aspectul participării la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene este insuficienta atractivitate, pentru tinerii specialişti, privind salariile şi perspectivele unei cariere de cercetare în ţară.

Dnul director a menţionat la raportare că din insuficienţă financiară pentru plata salariilor angajaţilor IDSI, institutul se confruntă cu o fluctuaţie ridicată a cadrelor, ceea ce se răsfrânge asupra calităţii şi operativităţii îndeplinirii unor sarcini din cadrul proiectelor.

Majoritatea reprezentanţilor instituţiilor audiate au spus că cea mai mare problemă pe parcursul anului 2011 a fost insuficienţa financiară acordată din bugetul de stat.

La evenimentul dedicat prezentării rapoartelor de activitate a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale membrilor AŞM din cadrul Secţiei pentru anul 2011 au fost prezenţi directori ai 13 institute din cadrul Secţiei Ştiinţe Exacte şi Economice, academicieni, oameni de ştiinţă, cât şi alte persoane interesate de procesul de raportare anuală.

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: SSEE, societate informationala, Ion Tighineanu, Igor Cojocaru, IDSI, ASM, adunare anuala
Ultima actualizare:  16-07-2012 13:09:25
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova