ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Lansarea Apelurilor 2013 a Programului Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (2007-2013)

2012-07-10


În data de 9 iulie curent, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Lansarea Apelurilor 2013 a Programului Cadru Şapte al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (2007-2013) al Uniunii Europene.

La acest eveniment au participat Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Valentina Stratan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Mihail Şleahtiţchi, Ministru al Educaţiei, Andrei Popov, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

La deschiderea evenimentului, Academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei a adus mulţumiri Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, pentru ajutorul acordat în procedura de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind asocierea la PC 7, E.S Dlui Dirk Schuebel, pentru susținerea Domniei Sale, Ministerului Educației, pentru suport în cadrul subcomitetelor de cooperare RM – UE şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru sprijinul acordat în procesul de negociere a asocierii.

De asemenea, la eveniment au fost abordate şi sarcinile comunităţii ştiinţifice pentru noul Program “ORIZONT - 2020” al Uniunii Europene pentru care se va da startul la 1 ianuarie 2014.

Totodată, a fost prezentată informaţia privind etapele integrării Republicii Moldova în Spaţiul European de Cercetare de către Dl Sergiu Porcescu, Şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Reprezentanţii oficiali şi experţii naţionali au oferit informaţii privind apelurile pe domenii, accentuînd asupra oportunităţilor pe care le au cercetătorii din Republica Moldova ca ţară asociată la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene.

Este de menţionat faptul că, în RM activează o rețea a Punctelor Naționale de Contact, formată din 15 persoane, care oferă asistenţă informațională în procesul de depunere a proiectelor PC7. Vezi lista PNC din Republica Moldova

Menţionăm că, datele privind participarea cercetătorilor din RM în cadrul PC7 la începutul acestui an arătau în felul următor: 151 de propuneri depuse cu participarea a 168 de aplicanţi din RM, cele mai multe aplicări fiind depuse în domeniul cooperării internaționale, științelor sociale, tehnologiilor informaționale şi cercetărilor în domeniul mediului. La acea perioadă erau semnate 24 de granturi PC7, implicând 30 de organizații din RM si o contribuție din partea Comisiei Europene de 2.4 mln euro. Cea mai înalta rată de succes a fost înregistrata în cadrul acțiunilor Marie Curie, cooperare internațională, sănătate şi infrastructura de cercetare.

Apelul pentru anul 2013 are un buget record de 8 mlrde euro şi va fi lansat până la sfârșitul lunii iulie, iar termenele limită de depunere a propunerilor de proiecte vor varia între luna octombrie2012 şi până în aprilie 2013, în dependenţă de program.

La concurs pot participa cercetători din cadrul instituțiilor de cercetare si universităților, întreprinderile mici si mijlocii, a societăţii obşteşti şi autoritățile publice, care efectuează activități de cercetare-inovare.

Vezi galeria foto

Vezi prezentarea Reprezentantului Oficial în Comitetul de Program PC7 pentru Tehnologii Informaţionale şi Comunicare - Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Pentru mai multe detalii privind PC7 :

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: FP7, PC7, propuneri de proiecte, punct national de contact
Ultima actualizare:  24-07-2012 15:03:38
Sursa: