ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015”

2012-07-25

Prin proiectul hotărîrii „Cu privire la aprobarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015” Guvernul îşi propune să acorde servicii publice calitative populaţiei prin transformarea guvernării şi creşterea performanţei administraţiei publice, inclusiv prin TIC; desconcentrarea serviciilor publice prin reducerea birocraţiei; şi implementarea guvernării electronice şi a serviciilor electronice pentru cetăţeni.

În rezultatul unei evaluări a celor 583 de servicii disponibile, se propune eliminarea a 16 servicii pe motiv că sînt excesive şi se suprapun cu alte deja existente, 40 servicii urmează a fi păstrate în forma actuală, iar altele 527 urmează a fi modernizate. În scopul realizării acestui obiectiv, serviciile care nu corespund necesităţilor sociale şi reprezintă o povară pentru cetăţeni sau sînt ineficiente, urmează a fi eliminate, comasate sau simplificate în perioada anilor 2012-2015.

Pentru majoritatea serviciilor care urmează a fi eficientizate, recomandarea principală este utilizarea resurselor TIC. Alte recomandări au scopul de a simplifica procedurile, introduce un sistem standardizat de calitate pentru serviciile publice şi mecanisme transparente de stabilire a tarifelor.

Părţile interesate sunt invitate să prezinte propunerile şi sugestiile privind proiectul menţionat pînă la data de 10 august 2012, la adresa: [email protected]

Fişiere:

Sursa: particip.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: consultații publice, Guvernul RM, servicii publice
Ultima actualizare:  25-07-2012 14:49:47
Sursa: