ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Ghişee unice pe o Platforma tehnologică guvernamentală comună, bazată pe “cloud”

2012-07-26

Autorităţile publice centrale şi locale urmează să efectueze o inventariere a actelor permisive emise şi să prezinte, până în luna septembrie, propuneri pentru crearea „ghişeelor unice”. Aceste propuneri vor fi sistematizate de către Ministerul Economiei şi înaintate Guvernului pentru aprobare. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor de implementare a Legii privind Ghişeul unic, prezidată de către Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr.

Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat, în cadrul şedinţei, că cea mai simplă metodă de simplificare a procedurilor birocratice pentru mediul de afaceri este abordarea constrângerilor constatate în studiile Băncii Mondiale „Doing business” şi „Cost of doing business” şi eliminarea lor graduală. Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a subliniat că investitorii străini atrag o mare atenţie acestor studii, care reflectă realităţile dintr-o anumită ţară.

Potrivit legislaţiei, instituirea ghişeului este obligatorie în cazul în care obţinerea unui singur act permisiv necesită mai mult de două vizite, în afara vizitei finale de recepţionare/confirmare a actului/acţiunii sau în cazul în care costurile cumulative (pentru solicitant şi pentru autoritate) şi timpul de întocmire şi de eliberare a actului în afara ghişeului unic ar fi mai mari decât prin intermediul acestuia.

Pentru implementarea ghişeielor unice, Centrul de Guvernare Electronică elaborează Platforma tehnologică guvernamentală comună, bazată pe tehnologia “cloud”, ce va realiza interconectarea bazelor de date aparţinând diferitor instituţii şi va permite verificarea datelor despre un agent economic fără a-l impune să colecteze şi să prezinte diverse documente. Aceasta urmează a fi finalizată până în luna decembrie anul curent, după care autorităţile publice îşi vor digitiza bazele de date care încă nu sunt în format electronic, pentru a se conecta la reţeaua guvernamentală de date.

Camera Înregistrării de Stat activează potrivit principiului ghişeului unic din anul 2002, conform căruia obţine, în colaborare cu autorităţile publice, avize şi informaţii necesare pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, precum şi remite acestor autorităţi, prin intermediul reţelelor electronice, informaţii privind înregistrarea de stat, fără implicarea în acest proces a solicitantului înregistrării.

Camera de Licenţiere a implementat principiul „ghişeului unic” din anul 2002 şi urmează să lanseze, până la finele anului curent, serviciul electronic „E-licenţiere”, în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică. Şi Întreprinderea de Stat “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, instituţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Inspectoratul Ecologic de Stat au implementat ghişeuri unice pentru eliberarea unei serii de acte. Serviciul Fiscal de Stat a implementat serviciile electronice de declarare a veniturilor. 

Sursa: itmoldova.com

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Guvernul RM, e-servicii, e-guvernare, E-Aplicaţii pentru Moldova, cloud, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  07-08-2012 14:58:49
Sursa: