ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale promovează şi susţine noii specialişti în TIC

2012-07-27

În perioada iunie-iulie 2012, în IDSI şi-au desfăşurat stagiile de practică 3 studenţi. Drept rezultat, în data de 20 iulie 2012, în cadrul IDSI, s-a desfăşurat şedinţa de prezentare a comunicărilor studenţilor, cu următoarele titluri:

Studenţii au avut oportunitatea să prezinte temele studiate pe parcursul stagiului. Totodată, participanţii la şedinţă au reuşit să valorifice studiul stagiarilor încercând să găsească aplicaţie informaţiilor prezentate. Astfel, în urma prezentării studentului, Mircea Rojniţa: „Promovare SEO a sistemelor informaționale”, s-a decis implementarea în practică a acestui studiu în cadrul IDSI.

Toate informaţiile prezentate au constituit rezultatul muncii studenţilor realizată pe parcursul stagiului de practică, care cu siguranţă reprezintă o experienţă valoroasă atât pentru studenţi cât şi pentru IDSI. Ne bucurăm că studenţii au dat dovadă de responsabilitate şi atitudine sârguincioasă în realizarea sarcinilor propuse.

Pentru IDSI a devenit o practică de succes organizarea stagiilor pentru studenţi, masteranzi astfel realizându-se un transfer de cunoştinţe precum şi o susţinere a tinerilor specialişti în sfera TIC. Prin acest instrument IDSI contribuie la încurajarea carierei IT în rândul tinerilor din Republica Moldova şi la racordarea aspectului practic cu curricula universitară.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: stagiu de practica, stagiere, cariera IT, 2012
Ultima actualizare:  13-08-2012 15:06:10
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova