ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Date ştiinţifice: accesul liber la rezultatele activităţii de cercetare va stimula capacitatea de inovare a Europei

2012-08-06

Comisia Europeană a prezentat în comunicatul de presă din 17 iulie 2012, unele măsuri pentru îmbunătăţirea accesului la informaţiile ştiinţifice produse în Europa. Un acces mai extins şi mai rapid la documente şi date ştiinţifice va permite cercetătorilor şi întreprinderilor să profite cu mai multă uşurinţă de rezultatele activităţii de cercetare finanţate din fonduri publice. Acest lucru va stimula capacitatea de inovare a Europei şi va oferi cetăţenilor un acces mai rapid la avantajele oferite de descoperirile ştiinţifice, în timp ce Europa va beneficia de un randament sporit al investiţiilor sale de 87 de miliarde de euro pe an în cercetare şi dezvoltare. Măsurile vin în completarea comunicării adoptate tot astăzi de Comisie privind realizarea Spaţiului european de cercetare (SEC).

Ca primă etapă, în cadrul programului UE de finanţare a cercetării şi dezvoltării pentru 2014-2020 „Orizont 2020”, Comisia va generaliza posibilitatea de a avea acces liber la publicaţiile ştiinţifice. Începând din 2014, toate articolele realizate cu finanţare prin programul Orizont 2020 vor trebui să fie făcute accesibile:

  • fie imediat, de către editor, care le va pune la dispoziţie online (aşa-numitul acces liber de tip „Gold”); costurile de publicare anticipate pot fi eligibile pentru rambursare de către Comisia Europeană, sau
  • fie de către cercetători, în cel mult şase luni după publicare (12 luni pentru articole în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber (acces liber de tip „Green”).

Comisia recomandă, de asemenea, statelor membre să adopte o abordare similară cu privire la rezultatele activităţii de cercetare finanţate în cadrul programelor lor interne. Obiectivul este ca, până în 2016, 60% din articolele de cercetare finanţate din fonduri publice europene să fie disponibile în regim de acces liber.

Comisia va începe totodată să ofere experimental acces liber la datele colectate în timpul activităţilor de cercetare finanţate din fonduri publice (de exemplu, rezultatele numerice ale unor experimente), luând în calcul preocupările legitime legate de interesele comerciale ale beneficiarului fondurilor sau de confidenţialitate.

84% dintre respondenţii care au participat la o consultare publică în 2011 au declarat că accesul la literatura ştiinţifică nu este optim. Studiile arată că fără un acces rapid la literatura ştiinţifică actualizată, întreprinderile mici şi mijlocii au nevoie de cu doi ani mai mult pentru a aduce pe piaţă produse inovatoare. Un studiu finanţat de UE a arătat că, în prezent, doar 25% dintre cercetători îşi partajează datele în mod deschis.

Neelie Kroes, vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „Contribuabilii nu ar trebui să plătească de două ori pentru cercetarea ştiinţifică, ei au nevoie de acces nestingherit la date brute. Dorim să facem progrese în ceea ce priveşte difuzarea şi exploatarea rezultatelor ştiinţifice. Datele sunt petrolul viitorului.”

Comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Contribuabilii trebuie să primească mai mult pentru banii lor. Accesul liber la documentele şi datele ştiinţifice va accelera realizarea de progrese importante de către cercetătorii şi întreprinderile noastre, stimulând cunoaşterea şi competitivitatea în Europa.”

Context

Accesul liber oferă cititorilor posibilitatea de a consulta pe internet rezultatele cercetării. Comisia a adoptat astăzi o comunicare care prezintă obiectivele strategice de acces liber pentru activitatea de cercetare finanţată de Comisie prin programul Orizont 2020. Această comunicare este însoţită de o recomandare a Comisiei care stabileşte un cadru strategic complet pentru îmbunătăţirea accesului la informaţii ştiinţifice şi pentru conservarea acestora. Împreună, aceste două iniţiative se înscriu în contextul mai larg al realizării Spaţiului european de cercetare (a se vedea IP/12/788 şi MEMO/12/564 publicate tot astăzi). Acţiunile au la bază o comunicare din 2007 privind informaţiile ştiinţifice în era digitală (a se vedea IP/07/190) şi concluziile Consiliului din acelaşi an.

Comisia va întreprinde următoarele acţiuni:

  • va defini accesul liber la publicaţiile evaluate inter pares drept principiu general în cadrul programului Orizont 2020, fie prin publicarea în regim de acces liber (acces liber de tip „Gold”) fie prin autoarhivare (acces liber de tip „Green”);
  • va promova accesul liber la datele cercetării (rezultate experimentale, observaţii şi informaţii generate de calculator etc.) şi va stabili, în contextul programului Orizont 2020, un cadru-pilot care să ţină seama de preocupările legitime legate de protecţia vieţii private, interesele comerciale şi problemele generate de volumele mari de date;
  • va dezvolta şi sprijini infrastructuri electronice pentru găzduirea şi partajarea de informaţii ştiinţifice (publicaţii şi date) care să fie interoperabile la nivel european şi mondial
  • va ajuta cercetătorii să respecte obligaţiile privind accesul liber şi va promova o cultură a schimbului de informaţii.

Agenda digitală pentru Europa a instituit o politică a „datelor deschise” care acoperă întreaga gamă de informaţii produse, colectate sau plătite de către organismele publice din întreaga Uniune Europeană. Iniţiativa emblematică a UE „Uniunea inovării” sprijină, de asemenea, în mod explicit, accesul liber ca element esenţial în realizarea Spaţiului european de cercetare (SEC). Comunicarea şi Recomandarea privind informaţiile ştiinţifice completează o comunicare privind „Un parteneriat consolidat al Spaţiului european de cercetare pentru excelenţă şi creştere”, care este şi ea adoptată astăzi şi care stabileşte priorităţile cheie pentru realizarea Spaţiului european de cercetare, inclusiv circulaţia, accesul şi transferul optim de cunoştinţe ştiinţifice.

Comisia Europeană va continua să finanţeze proiecte legate de accesul liber. În 2012-2013, Comisia va aloca 45 de milioane de euro infrastructurilor de date şi cercetării privind conservarea digitală. Finanţarea va continua în cadrul programului Orizont 2020. În cursul aceleiaşi perioade, Comisia va sprijini experimentarea de noi moduri de a prelucra informaţiile ştiinţifice (de exemplu, noi metode de evaluare inter pares şi modalităţi de măsurare a impactului articolelor).

A se vedea şi MEMO/12/565.

Linkuri

Context de politică: http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Strategia datelor deschise: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Spuneţi-vă părerea: hashtag #da12data 

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes

Urmăriţi activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Persoane de contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan
Linda Cain (+32 2 299 90 19)
Michael Jennings (+32 2 296 33 88)
Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)
 

Sursa: Comisia Europeană

Categoria: Comunicate de Presă Cuvinte-cheie: Orizont 2020, Horizon 2020, Comisia Europeană, cercetare
Ultima actualizare:  06-08-2012 14:48:24
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova