ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

MTIC a lansat elaborarea proiectului Strategiei Moldova Digitală 2020

2012-08-17

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a lansat elaborarea proiectului Strategiei Moldova Digitală 2020, un document de politici, care să asigure condiţiile necesare pentru edificarea unei Societăţi Informaţionale Moderne în Republica Moldova. Un document - cadru, care să definească modul de interacţiune a partenerilor privaţi şi publici pentru asigurarea creşterii economiei bazate pe cunoaştere şi eficientizarea guvernării prin intensificarea utilizării instrumentelor TIC, să valorifice facilităţile oferite de Societatea Informaţională pentru confortul şi bunăstarea cetăţeanului.

Acest document de politici trebuie să asigure realizarea obiectivelor de dezvoltare a Societăţii Informaţionale, luând ca bază „Agenda Digitală pentru Europa 2020”, dar şi alte bune practici internaţionale în acest domeniu. Proiectul a fost iniţiat ca o continuare sectorială a Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, pentru a asigura durabilitate şi sinergie multisectorială pe orizontală, TIC fiind domeniul cu cea mai rapidă creştere şi cel mai puternic impact asupra creşterii celorlalte sectoare ale economiei naţionale.

Până acum, cu susţinerea experţilor din ţară şi de peste hotare, a fost formulată viziunea şi obiectivele Strategiei Moldova Digitală 2020, care au fost prezentate pe 17 mai 2012 la şedinţa tematică la nivel înalt în cadrul Summit-ului „Moldova ICT 2012”.

Guvernul a declarat dezvoltarea sectorului TIC, care constituie un element inerent al democraţiei, asigură transparenţa actului de guvernare şi un climat investiţional favorabil , drept o prioritate în activitatea sa. Potrivit viziunii Strategiei Moldova digitală 2020, până în anul 2020 circa 80% din serviciile publice urmează să fie oferite pe cale electronică, iar 60 la sută din cetățeni să folosească semnătura digitală.

Pentru elaborarea strategiei sunt formate patru grupuri tematice : Infrastructură şi acces, Conţinut şi servicii, Cunoştinţe şi capacităţi, Competitivitatea bazată pe TIC. La dezbateri publice asupra proiectului au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai ministerelor, ai partenerilor de dezvoltare, ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai sectorului privat. 

Documente aferente

RAPORTUL I. Studiul privind cadrul de politici publice, juridic şi instituţional

RAPORTUL II. Evaluarea realizării Moldova Electronică 2005-2010

RAPORTUL III. Cadrul internaţional

RAPORTUL IV. Conceptul Strategiei E-Moldova 2020

Sinteza rapoartelor

Sursa: mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: TIC, societate informationala, MTIC, Moldova digitala - 2020
Ultima actualizare:  17-08-2012 15:08:54
Sursa: