ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii"

2012-09-10

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova şi Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române organizează în perioada 28-29 septembrie 2012, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii".

Secţiunile Conferinţei:

 • Sporirea competitivităţii economice şi dezvoltarea inovaţiilor în condiţiile actuale
 • Probleme ale dezvoltării durabile în contextul economiei cunoaşterii
 • Competitivitatea şi inovaţia în contextul integrării economice regionale
 • Suportul informatic şi metode cantitative în economie
 • Sistemul financiar prin prisma competitivităţii şi inovării
 • Poziţionări privind contabilitatea, auditul şi analiza sistemului corporativ în Republica Moldova în cadrul acquis-ului comunitar

Informaţii generale

 • Limbile oficiale de lucru ale Conferinţei - româna, engleza, franceza, rusa.
 • Lucrărilevor fi publicate după încheierea Conferinţei şi numai cele prezentate în cadrul conferinţei.
 • Pentru fiecare autor se acceptă doar o singură lucrare.
 • Textul se prezintă în formă electronică împreună cu un exemplar tipărit, semnat de autor.
 • Cerinţe de tehnoredactare: lucrările vor conţine un număr de maximum 6 pagini (format A4, culese cu Times New Roman, 12 ppt în Word, interval între rânduri - 1,5), însoţite de un rezumat în limba engleză sau franceză.
 • Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majuscule, sub titlu, în partea dreaptă, se indică autorul(ii), prenumele şi numele complet, titlul ştiinţifico-didactic şi ştiinţific, denumirea instituţiei.
 • În programul Conferinţei vor fi incluse comunicările participanţilor de la ASEM şi ale celor invitaţi oficial atât de la instituţiile din Moldova, precum şi din străinătate.

Termene organizatorice

 • Participanţii prezintă până la 19 august 2012 titlurile comunicărilor, prenumele şi numele complet al autorului, instituţia.
 • Prezentarea lucrărilor pentru publicare se va face personal, în termen de maximum 10 zile după terminarea lucrărilor pe secţiuni.
 • Nu se încasează taxa de participare.
 • Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru cazare şi hrană doar pentru persoanele invitate oficial.
 • Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către participanţi.

Informaţii suplimentare:

tel.: (+373 22) 402-993
e-mail: [email protected] 
Persoana de contact: şef -serviciu „Ştiinţa” Eugeniu Gârlă

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: 2012, ASEM, conferinta, conferinta internationala, Ministerul Educaţiei
Ultima actualizare:  10-09-2012 09:52:47
Sursa: