ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Programul de tranziţie la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova

2012-09-14

Conform prevederilor Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnat în cadrul Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii, care şi-a desfăşurat lucrările la Geneva în anul 2006 (RRC-06) şi ratificat prin Legea nr. 69-XVI din 27 martie 2008, începând cu 17 iunie 2015, difuziunea televiziunii analogice terestre urmează să fie sistată. Această responsabilitate şi-au asumat-o 104 ţări, inclusiv Republica Moldova.

Tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, întru respectarea angajamentelor internaţionale asumate de către Republica Moldova, necesită realizarea unui şir de acţiuni de ordin legal, tehnic, organizatoric, informativ şi social. Legislaţia actuală nu poate fi aplicată pentru reglementarea activităţii ce ţine de difuzarea programelor TV în format digital din motivul diferenţelor tehnice esenţiale a tehnologiilor utilizate. În format digital pot fi difuzate simultan în banda unui canal de televiziune cu lărgimea de 8.0 MHz pînă la 12 programe audiovizuale a diferitor radiodifuzori, în timp ce în cazul televiziunii analogice – doar unul singur program. Totodată există necesitatea determinării standardelor de emisie, modalităţii de tranziţie la TV digitală şi continuări fucţionării a radiodifuzorilor existenţi, dotării păturilor social-vulnerabile cu receptoare digitale, informarea populaţiei ţării privind tranziţia la noua tehnologie.

Programul prevede construirea a 6 reţele de televiziune digitală (multiplexe) cu acoperire naţională şi 14 multiplexe regionale. Conform planului de acţiuni pentru realizarea prevederilor Programului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, primul multiplex cu acoperire naţională urmează să fie pus în funcţiune în trimestrul I al anului 2013. Concomitent, a fost începută proiectarea primului multiplex naţional şi procurarea echipamentelor.

În urma tranziţiei la televiziunea digitală terestră va fi diminuat esenţial „decalajul digital” dintre zona rurală şi cea urbană în asigurarea cu programe audiovizuale (telespectatorilor vor fi disponibile pînă la 70-84 de programe cu rezoluţia standartă. Totodată noua tehnologie permite furnizarea serviciilor adiţionale (transport date, teletext, programe radio, interactivitate etc.) şi asigură o calitate constantă a imaginii. Tranziţia la televiziunea digitală va avea ca efect şi reducerea costurilor de difuzare, raportate la un program difuzat, dat fiind faptul că un emiţător de televiziune digitală cu aceeaşi arie de acoperire va asigura difuzarea a 10-12 programe.

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: televiziune digitală, MTIC
Ultima actualizare:  14-09-2012 10:57:10
Sursa: