ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

MTIC: Eficienţă prin standarde

2012-10-30

Certificarea sistemelor de management al calităţii şi securităţii informaţionale şi oportunitatea aderării Republicii Moldova la Institutul European de Standarde în domeniul Comunicaţiilor (ETSI) au fost discutate la o masă rotunda organizată la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Reprezentanţii Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie au vorbit despre necesitatea aplicării standardelor europene şi internaţionale, fapt ce ar oferi companiilor care activează în sectorul comunicaţiilor un şir de beneficii. Standardele asigură depășirea barierelor, șterg hotarele, promovează concurența loială și deschid noi piețe de export. Implementarea unui sistem de management al calității și aplicarea standardelor în producție duc la transferul tehnologic, deschid noi posibilități, sporesc cifra de afaceri prin lărgirea pieţei de desfacere a produselor și serviciilor, consideră specialiştii Organismului Naţional de Standardiozare(ONS).

În acest sens , în opinia lor, este oportună aderarea ţării noastre la Institutul European de Standarde în domeniul Comunicaţiilor (ETSI). În prezent această structură are 600 de membri.

Viceministrul TIC Mihaela Iacob a menţionat importanţa valorificării pe deplin a posibilităţilor pe care le propune în domeniul standardizării Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor şi a Biroul de standardizare, structuri la care Republica Moldova este parte. După care de analizat în comun cu operatorii din sectorul comunicaţiilor avantajele pe care le acordă aderarea la ETSI.

Participanţii la discuţii s-au referit şi la rolul standardelor într-o societate informaţională. Noile realităţi impun implementarea la nivel naţional prin intermediul standardizării a tehnologiilor noi, astfel este impulsionată dezvoltarea industriei prin asigurarea unui cadru normativ competitiv.

Anual pe 14 octombrie marcăm Ziua Mondială a Standardizării, în calitate de generic este selectată una din problemele acute cu care se confruntă societatea. Anul acesta genericul este “Mai puţine deşeuri – rezultate mai bune. Eficienţă prin utilizarea standardelor.”

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: MTIC, masa rotunda, sistem de management a calităţii , standard
Ultima actualizare:  30-10-2012 14:25:03
Sursa: