ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Noua Lege cu privire la biblioteci

2017-07-27   Accesări: 3735  Vizitatori unici: 2028

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat la 20 iulie 2017, noua Lege cu privire la biblioteci.

Proiectul de Lege cu privire la biblioteci a fost elaborat de Ministerul Culturii urmare monitorizării procesului de implementare a Legii cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994, fiind luate în considerare cadrul legislativ privind bibliotecile publice şi experienţa de aplicare formată în Norvegia, Republica Cehă, Danemarca, Suedia, Rusia şi România.

Scopul şi obiectivul major al noului cadru de reglementare este de a consolida rolul bibliotecii în societate drept un serviciu public. Prevederi detaliate vin să reglementeze statutul bibliotecilor publice teritoriale şi competenţele lor. De asemenea, documentul statuează separat, cu exactitate, modul de constituire, cât şi modul de încetare a activităţii bibliotecilor publice.

Un aspect novator al noii Legi cu privire la biblioteci este Registrul de stat al bibliotecilor din Republica Moldova, care va fi creat şi menţinut de Ministerul Culturii.

Documentul propune o reglementare mult mai exactă şi detaliată a competenţelor autorităţilor centrale, în speţă a Ministerului Culturii şi a autorităţilor publice locale în domeniul indicat.

Legea prezintă, de asemenea, o abordare nouă în raport cu serviciile de bibliotecă. Astfel, în comparaţie cu legea în vigoare, noua Lege cu privire la biblioteci operează cu un concept nou – servicii de bibliotecă de bază, care urmează să fie acordate gratuit utilizatorilor bibliotecii.

Un element de noutate este formarea profesională şi formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteci, atestarea acestuia şi deontologia lui. Legea reglementează în mod expres obligaţia bibliotecilor de a asigura accesul fizic şi de a organiza servicii speciale pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, prevedere care nu se regăsea în Legea nr. 286 din 16.11.1994.

O altă prevedere nouă se referă la obligaţia de a planifica în bugetul bibliotecii sume necesare şi destinate pentru achiziţii de documente de bibliotecă în limbile minorităţilor din cadrul comunităţii, pe care biblioteca respectivă o deserveşte.

Implementarea noii Legi cu privire la biblioteci se va asigura din contul bugetului de stat şi al bugetelor locale, în limita resurselor prevăzute pentru dezvoltarea bibliotecilor. De menţionat că bugetul mediu anual al unei biblioteci publice teritoriale la momentul actual este de 60-70 mii lei, inclusiv plata salarială. Având în vedere că intrarea în vigoare va avea loc în termen de 18 luni după publicarea acestuia, se consideră că autorităţile centrale şi locale vor avea timp să elaboreze şi să aprobe bugetele respective conform tuturor procedurilor legale, nefiind necesare cheltuieli suplimentare neplanificate.

Implementarea noii legi va spori rolul bibliotecii în comunitate, contribuind într-un final la creşterea nivelului de informare, educaţie şi cultură a membrilor comunităţii.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: biblioteca
Ultima actualizare:  27-07-2017 09:22:30
Sursa:   mc.gov.md

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova