ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Organizații din sfera CDI


Organizații - membri instituționali AȘM

 1. http://gradinabotanica.asm.md/ - Grădina Botanică (Institut al AŞM)
 2. http://chem.asm.md/ - Institutul de Chimie al AŞM
 3. http://ieg.asm.md/ - Institutul de Ecologie şi Geografie
 4. http://ie.asm.md/ - Institutul de Energetică al AȘM
 5. http://if.asm.md/ - Institutul de Filologie
 6. http://phys.asm.md/ - Institutul de Fizică Aplicată
 7. http://ifs.asm.md/ - Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 8. http://igfp.asm.md/ - Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
 9. http://iges.asm.md/ - Institutul de Geologie şi Seismologie
 10. http://iien.asm.md/ - Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
 11. http://iisd.md/ - Institutul de Istorie, Stat și Drept 
 12. http://math.md - Institututl de Matematică și Informatică
 13. http://imb.asm.md/ - Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 14. http://ippae.asm.md/ - Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică
 15. http://enciclopedia.asm.md - Institutul de Studii Enciclopedice
 16. http://zoology.asm.md/ - Institutul de Zoologie 
 17. http://iiesp.asm.md/ - Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
 18. http://patrimoniu.asm.md - Institutul Patrimoniului Cultural 
 19. http://iefs.md - Institutul de Economie, Finanțe și Statistică 


Organizații - membri de profil ai AȘM

 1. http://www.aap.gov.md/ - Academia de Administrare Publică de pa lângă Preşedintele RM
 2. http://www.amtap.md/ - Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 3. http://academy.police.md/ - Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare”
 4. http://www.ase.md/ - Academia de Studii Economice a Moldovei
 5. http://www.cnms.md/ - Centrul Naţional de Management în Sănătate
 6. http://www.reprogenetics.md/rom/principala - Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
 7. http://www.cnsp.md/ - Centrul Naţional de Sănătate Publică
 8. http://www.urgenta.md/ - Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă
 9. www.idsi.md  - Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
 10. www.inn.md - Instituttul de Neurologie si Neurochirurgie
 11. http://www.mama-copilul.md/ - Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei si Copilului
 12. http://ftiziopneumologie.asm.md/ - Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” 
 13. http://www.agriculture.md/dimo/index.html - Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” 
 14. http://www.ise.md/ - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 15. http://www.mecagro.md/ro/ - Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
 16. http://onco.md/ - Institutul Oncologic
 17. http://www.agriculture.md/tevit/ - Institutul Ştiinţifico - Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
 18. http://www.agriculture.md/fito/index.html - Institutul Ştiinţifico - Practic de Fitotehnie
 19. http://www.agriculture.md/ISPHA/ - Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 20. http://www.nationalmuseum.md/ - Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
 21. http://www.muzeu.md/ - Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 22. http://www.uasm.md/ - Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 23. http://www.usb.md/ - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 24. http://www.usefs.md/ - Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
 25. http://www.usmf.md/ Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
 26. www.usm.md - Universitatea de Stat din Moldova
 27. http://www.ust.md/ - Universitatea de Stat din Tiraspol
 28. http://www.upsc.md/ - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 29. www.utm.md - Universitatea Tehnică a Moldovei


Organizații - membri afiliați ai AȘM

 1. www.uccm.md - Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova
 2. www.ulim.md - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 3. http://www.surm.md/ - Universitatea Slavonă
 4. http://uspee.md/ - Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 


Ultima actualizare:  19-03-2013 08:59:52
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova