ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Pentru un ecosistem digital deschis, extensibil și evolutiv al datelor științifice

2019-12-19   Accesări: 1075  Vizitatori unici: 704

La 16 decembrie 2019 s-a desfășurat Atelierul de lucru: ”E-Infrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii impactului socio-economic al științei în Republica Moldova”, organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în parteneriat cu Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a AȘM.

În cadrul atelierului a fost prezentată o abordare conceptuală a problemei datelor de cercetare din Republica Moldova, discuțiile concentrându-se pe e-Infrastructura datelor de cercetare, care să asigure o mai bună valorificare a datelor și cunoștințelor, să sprijine și să stimuleze cercetarea științifică, oferind un model conceptual al actului de cercetare în acord cu recomandările și bunele practici din spațiul european al cercetării.

Cu mesaje de salut au venit dl. Victor Moraru, vicepreședinte m.c. al AȘM și dr. Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvolatre a Societății Informaționale.

Dl Mihai Grecu, șef de laborator IDSI a propus atenției celor de față prezentarea “E-Infrastructura de date în sprijinul cercetărilor în științe umaniste, arte și științe sociale”, în care a expus principalele componente ale eInfrastructurii, cum ar fi: Consiliul e-IDSM, Comisii de experți pe domenii, Instituție directoare, coordonare managementul datelor, Infrastructuri instituționale de date CDI, Centre de date științifice, Stewarzi de date din instituții și proiecte de cercetare, Consorții de date pe discipline și domenii, Planuri de management al datelor de cercetare, descrierea acestora, precum și a adus exemple de infrastructuri de date de cercetare în câteva domenii.

Directorul Agenției Naționale a Arhivelor dna Elena Frumosu a prezentat Riscurile și soluțiile arhivistice în Digitizarea fondului arhivistic al Republicii Moldova, iar dna dr. hab. Elena Ungureanu, AȘM a făcut o prezentare cu tema: “Corpus și corpusuri: puterea și povara lor”.

Cei prezenți la Atelier, reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, în luările de cuvânt și-au arătat interesul față de problemele puse în discuție și au subliniat necesitatea creării unei asemenea e-Infrastructuri, aducând argumente concludente din propria practică. De asemenea, participanții au făcut sugestii pentru e-Infrastructura de date pentru ca această să asigure în mod obligatoriu păstrarea în bune condițiuni și regăsirea în timp a datelor de cercetare.

Atelierul de lucru a fost moderat de dr. Igor Cojocaru, director IDSI.

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

E-Infrastructura de date în sprijinul cercetărilor în științe umaniste, arte și științe sociale
Mihai GRECU, Nelly ȚURCAN, Ion COȘULEANU, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

Accesul la arhive din perspectiva SIA
Elena FRUMOSU, Agenția Națională a Arhivelor

Corpus și corpusuri: puterea și povara lor
Elena UNGUREANU, AȘM

Transmisiunea online a lucrărilor mesei rotunde a fost asigurată de IDSI. Înregistrarea video a evenimentului poate și accesată AICI
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: e-Infrastructures, date deschise, atelier de lucru
Ultima actualizare:  19-12-2019 15:04:06
Sursa:   IDSI 

 
2