ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Prezenţa web a instituţiilor preuniversitare din municipiul Chişinău

2014-04-09   Accesări: 10818  Vizitatori unici: 3773

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a iniţiat mai multe studii de evaluare a situaţiei curente privind pregătirea electronică a instituţiilor publice din Republica Moldova, gradul de utilizare a tehnologiilor web, dar şi nivelul de interacţiune a instituţiilor cu publicul prin intermediul reţelelor de socializare. Aceste studii au drept scop promovarea utilizării Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în diverse domenii de activitate, în special ştiinţă, cultură, învăţământ în vederea facilitării accesului la informaţie publică şi interacţiunii directe a instituţiilor cu publicul.

Unul dintre studiile recente efectuate de IDSI este prezenţa în spaţiul web a instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Chişinău. Astfel, conform listei publicate de către Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, actualmente în raza municipiului Chişinău activează 147 de instituţii preuniversitare (şcoli primare, şcoli speciale, şcoli medii, gimnazii, şcoli auxiliare, licee), dintre care 133 sunt instituţii de stat şi 14 instituţii private. Dintre aceste 147 de instituţii, 49 au pagini web, sau 33 % din numărul total (fig. 1).

Dintre acestea, cele mai multe instituţii dispun de site, 31 de instituţii sau 64% din numărul total, 5 instituţii dispun de blog sau 10% din numărul total. Un număr mare de instituţii dispun de site-uri nefuncţionale, 6 instituţii, sau 12% din numărul total (fig. 2).

Mai jos este ilustrată prezenţa pe internet a instituţiilor preuniversitare din mun. Chişinău în funcţie de sectoare:

Anterior, IDSI a elaborat un studiu prinvind prezenţa web a instituţiilor preuniversitare la nivel naţional. În infograficul de mai jos se poate vedea poziţia municipiului Chişinău în raport cu raioanele din Republica Moldova (în studiu nu au fost incluse raioanele de est ale Republicii Moldova din lipsă de date relevante):

Versiunea lingvistică a site-urilor
Numărul de versiuni lingvistice în care este prezentat conţinutul unui site depinde de grupul ţintă, fiind importantă rapiditatea cu care vizitatorii site-ului vor putea înţelege informaţia prezentată.
Cele mai multe pagini ale instituţiilor preuniversitare din mun. Chişinău dispun de conţinut exclusiv în limba română, 36 de site-uri, şi doar 5 pagini au conţinut prezentat în două sau mai multe limbi (fig. 3).

Numele de domeniu al paginilor web
În studiul de monitorizare am încercat să urmărim şi ce fel de nume de domeniu foloseşte fiecare instituţie pentru paginile web. Prin intermediul numelui de domeniu vizitatorii se pot conecta la web site-ul dvs., prin intermediul căruia pot avea acces la informaţii, fişiere sau orice alt tip de materiale oferite. Doar 16 instituţii de învăţământ folosesc numele de domeniu .md, sau 33 % din numărul total. O mare parte din instituţii folosesc nume de domenii mai puţin utilizate sau complicate, care uneori sunt foarte greu de indentificat în internet, dar şi posibilităţi minime de a fi memorate (fig. 4).

Prezenţa instituţiilor preuniversitare din mun. Chişinău în social media
O altă componentă semnificativă a activităţii în spaţiul web este şi prezenţa pe reţelele de socializare. Din numărul total de 147 de instituţii preuniversitare din mun. Chişinău, în social media au fost identificate 45, sau 31 % din numărul total. Majoritatea instituţiilor preuniversitare ce-şi promoveză imaginea prin intermediul social media, au ales reţeaua de socializare Facebook, 42 instituţii, sau 93 % din numărul total prezente în social media (fig. 5).

Studiul a fost desfăşurat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în perioada 15-30 martie 2014. În baza acestei monitorizări va fi elaborat un program care va evidenţia acţiunile necesare pentru planificarea strategică şi evaluarea detaliată a necesităţilor legate de dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale şi utilizarea acestora în Republica Moldova, îndeosebi în sistemul de învăţământ.

Toate rezultatele, infograficele, diagramele sunt elaborate exclusiv de către IDSI şi se pot prelua doar cu indicarea sursei.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studiu, IDSI
Ultima actualizare:  26-04-2014 18:18:54
Sursa:  

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova