ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Prezenţa web a instituţiilor din educaţie şi învăţământ din Republica Moldova

2013-10-05   Accesări: 16223  Vizitatori unici: 5063

La 5 octombrie este sărbătorită Ziua mondială a educaţiei şi ziua mondială a învăţătorului. Aceste sărbători sunt celebrate începând cu anul 1994, în întreaga lume, pentru a marca rolul educaţiei. Este, de asemenea, un moment de reiterare a semnării în 1966 a recomandărilor UNESCO/ILO referitoare la statutul profesorului. Cu prilejul acestei sărbători, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a elaborat un studiu de monitorizare a vizibilităţii acestui domeniu în internet, dar şi nivelul de interacţiune a sistemului de învăţământ cu publicul prin intermediul reţelelor de socializare. În acest studiu au fost incluse 1447 instituţii preuniversitare (şcoli primare, gimnazii, şcoli medii de cultură generală, licee), conform listei publicate pe Portalul de date deschise; 53 şcoli profesionale, 21 şcoli de meserii, 46 colegii, 33 universităţi (18 instituţii de stat, 15 instituţii private) conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi 298 agenţi economici cu activităţi privind învăţământul şi educaţia, conform listei extrase din baza de date a IDSI.

Dintre cele 1447 de instituţii preuniversitare, 248 de instituţii sunt prezente pe web, sau 17.13% din numărul total (fig. 1). Dintre acestea, 101 instituţii deţin pagini web oficiale, 33 instituţii deţin blog, 51 de instituţii deţin pagini pe alte site-uri sau bloguri ale altor autorităţi, restul instituţiilor având pagini web neactualizate, incomplete, nefuncţionale sau care se află în construcţie (fig. 2).

Mai jos este ilustrată prezenţa pe internet a instituţiilor preuniversitare în funcţie de raioane (în studiu nu au fost incluse raioanele de est ale Republicii Moldova).

În urma monitorizării celor 53 de şcoli profesionale, pe web au fost identificate 20 de instituţii, sau 38% din numărul total (fig. 3). Dintre acestea, 11 deţin site propriu, iar 4 instituţii au blog (fig. 4).

Vizibilitatea în Internet a şcolilor de meserii situaţia este puţin diferită: din cele 21 de instituţii monitorizate, doar una deţine pagină web (fig. 5).

Situaţia este mult mai bună în cadrul colegiilor, unde dintre cele 46 de colegii analizate, 36 sunt prezente pe internet, sau 78% din numărul total. Alte 5 colegii ne-au confirmat că paginile web sunt în construcţie sau vor fi lansate în curând. 5 colegii nu deţin pagină web, precizând că problemele cu care se confruntă sunt prea mari pentru a-şi permite şi întreţinerea unei astfel de pagini (fig. 6).

Din cele 36 colegii prezente pe internet, 23 deţin site-uri proprii, 12 colegii deţin una sau mai multe pagini pe site-urile altor instituţii şi un colegiu are site nefuncţional (fig. 7). Mai multe instituţii deţin site şi blog concomitent sau două site-uri ce aparţin aceleiaşi instituţii.

La fel şi în cadrul universităţilor, din cele 33 de universităţi monitorizate, 29 deţin site oficial, sau 88% din numărul total. Însă 3 universităţi nu deţin vreo pagină on-line (fig. 8).

În subordinea de stat sunt incluse 18 universităţi, dintre care 17 deţin site, sau 94% din numărul total (fig. 9):

În sectorul privat activează 15 universităţi. De site dispun 12 universităţi, sau 80% din numărul total. Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi a precizat că site-ul este în construcţie (fig. 10):

În funcţie de genul de activitate al agenţilor economici cu activitate de învăţământ au fost monitorizate 298 de astfel de instituţii. Din aceştia, pe internet sunt prezenţi 84 de agenţi economici, sau 28% din numărul total, fiecare din ei având câte un site (fig. 11):

Versiunea lingvistică a site-urilor
Unul din indicatorii după care poate fi apreciată calitatea unui site este limba de prezentare a conţinutului. Numărul de versiuni lingvistice a site-ului depinde de grupul ţintă la care se orientează site-ul, aici fiind importantă rapiditatea cu care vizitatorii site-ului vor putea înţelege informaţia prezentată.

În cadrul instituţiilor preuniversitare, cele mai multe site-uri au conţinut exclusiv în limba română, 80,24%. Alte 10 site-uri au conţinut multilingv, în două sau mai multe limbi (fig. 12).

O problemă depistată este sincronizarea informaţiei publicate pe site în diferite limbi. O parte din site-uri nu urmăresc corespunderea între diverse versiuni lingvistice, fiind admisă chiar şi plasarea de conţinut în limba română pe versiunile rusă şi/sau engleză. Deseori nu este sincronizat conţinutul meniului de navigare, conţinutul compartimentelor şi informaţia cu caracter permanent.

Majoritatea şcolilor profesionale au site cu conţinut exclusiv în limba română (fig. 13):

Din numărul total de 41 de pagini web pe care le deţin cele 36 de colegii, 33 au conţinut publicat doar în limba română. Celelalte 8 pagini web au conţinut multilingv (fig. 14):

Situaţia diferă cu referire la universităţi: dacă la celelalte instituţii prevala conţinutul în limba română, atunci cele mai multe universităţi postează conţinut multilingv, 22 de universităţi, dintre care 12 universităţi, oferă conţinut în limbile română, rusă şi engleză (fig. 15):

Prezenţa învăţământului în social media
O altă componentă semnificativă a activităţii în spaţiul web este şi prezenţa pe reţelele de socializare. Din numărul total de 1447 de instituţii preuniversitare monitorizate, în social media au fost identificate 205 instituţii, sau 14% din numărul total. Majoritatea instituţiilor preuniversitare ce-şi promovează imaginea prin intermediul social media, au ales reţeaua de socializare Facebook cu 57% din numărul total, fiind urmată de reţeaua de socializare rusească Odnoklassniki cu 50% din numărul total. De menţionalt că unele instituţii sunt prezente concomitent pe mai multe reţele de socializare (fig. 16):

Dintre şcolile profesionale doar 16 instituţii sunt prezente pe reţelele de socializare, sau 30% din numărul total. Aici situaţia se prezintă astfel: cele mai multe şcoli profesionale sunt prezente pe reţeaua de socializare rusească Odnoklassniki: 75% (fig. 17)

În cazul şcolilor de meserii, doar două instituţii din 21 sunt prezente pe reţelele de socializare, o instituţie fiind prezentă pe reţeaua globală Facebook şi alta pe reţeaua de socializare rusească Odnoklassniki (fig. 18):

Întrucât Facebook este cea mai utilizată reţea atât la nivel mondial, cât şi în cadrul colegiilor şi universităţilor, care la rândul lor se încadreată în învăţământul mediu de specialitate şi respectiv cel superior, ne-am propus să analizăm indicatorii altmetrici ai acestor tipuri de instituţii incluse în studiu pe reţeaua de socializare respectivă. În acest scop a fost monitorizat indicatorul de vizibilitate – „Like”. Cu cât este mai mare acest indicator, cu atât este mai mare ratingul social sau public al instituţiei.

La capitolul prezenţă pe reţelele de socializare, colegiile sunt active în proporţie de 70%, sau 32 din numărul total de 46. Cele mai multe colegii au ales să-şi promoveze imaginea prin intermediul reţelei de socializare Facebook, 20 de colegii, respectiv 62% (fig. 19).

Cel mai apreciat colegiu pe reţeaua de socializare facebook este Colegiu Financiar Bancar „A. Diordiţa”, cu peste 1000 de like-uri, iar cu cel mai mic număr de aprecieri este Colegiul de Medicină din Ungheni, cu doar 4 like-uri (fig. 20):

În cadrul universităţilor, situaţia de asemenea este satisfăcătoare, din numărul total de 33 de universităţi monitorizate, în social media au fost identificate 25 de universităţi, sau 76% din numărul total. Toate universităţile prezente în social media sunt prezente pe reţeaua de socializare Facebook, unele fiind prezente concomitent şi pe alte reţele de socializare (fig. 21):

Universitatea cu cel mai mare număr de like-uri pe reţeaua de socializare Facebook este Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,N. Testemiţanu”, cu peste 3000 de prieteni (fig. 22). De remarcat că această universitate şi-a creat recent un nou profil, iar în scurt timp a reuşit să adune o masă importantă de oameni care au apreciat pagina dată.

Din cei 289 de agenţi economici ce au ca activitate educaţia, doar 36 sunt prezenţi pe reţelele de socializare, sau 12% din numărul total. cei mai mulţi agenţi sunt prezenţi pe reţeaua de socializare Facebook (fig. 23):

Cel mai apreciat agent economic pe reţeaua de socializare facebook este SRL Student Travel, care a adunat peste 25000 de like-uri, o sumă record comparativ cu restul instituţiilor (fig. 24).
La trei instituţii, SRL ,,LINGVISTICA”, SRL ,,VIVA MODELS” şi SRL IM ,,LINGUATA” nu a fost posibilă identificarea numărului de aprecieri din cauza restricţiilor.

Studiul a fost desfăşurat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în perioada 1-15 septembrie 2013. În baza acestei monitorizări va fi elaborat un program care va evidenţia acţiunile necesare pentru planificarea strategică şi evaluarea detaliată a necesităţilor legate de dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale şi utilizarea acestora în Republica Moldova, îndeosebi în sistemul de învăţământ.

Toate rezultatele, infograficele, diagramele sunt elaborate exclusiv de către IDSI şi se pot prelua doar cu indicarea sursei. 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studiu, Lilian Friptuleac, IDSI
Ultima actualizare:  25-04-2014 11:23:25
Sursa:  

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova