ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Prezenţa organizaţiilor de Cercetare, Dezvoltare, Inovare din R.Moldova în spaţiul web

2013-09-27   Accesări: 9579  Vizitatori unici: 3574

În premieră pentru Republica Moldova, astăzi în scuarul Academiei va avea loc un eveniment de excepţie cu scopul de a promova ştiinţa în societate – „Noaptea Cercetătorilor 2013”. Acest eveniment se desfăşoară sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Proiecte Internaţionale şi Agenţiei de Logistică “Age Quod Agis” cu participarea instituţiilor de cercetare şi a celor de învăţământ superior. Printre instituţiile participante se află şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, care va prezenta noi cercetări în domeniul informaţional, dar şi cele mai actuale informaţii despre societatea informaţională şi istoricul apariţiei reţelei ACADEMICA. Tot cu prilejul acestui eveniment, IDSI a elaborat un studiu în care a monitorizat prezenţa ştiinţei în spaţiul web, inclusiv pe reţelele de socializare. Promovarea este cheia succesului, de aceea ştiinţa trebuie să folosească acest mijloc eficient de pătrundere în spaţiul public.

În studiul sus-menţionat au fost incluse 75 de organizaţii din sfera cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) şi de deservire a procesului de cercetare, 74 de reviste ştiinţifice şi 84 de agenţi economici ce au ca activitate de bază cercetarea.

Din cele 75 de organizaţii CDI ce-şi desfăşoară activitatea în mediul academic, în spaţiul web sunt prezente 66 de organizaţii, sau 88 % din totalul instituţiilor (fig. 1), dintre care 64 de organizaţii au site-uri oficiale, o organizaţie dispune de blog, iar alte 2 organizaţii nu dispun de site sau blog propriu, ci sunt prezente pe site-urile sau blogurile altor instituţii (fig. 2) .

În cadrul revistelor ştiinţifice, prezenţa web este mai mare. Din numărul total de 74 de reviste incluse în baza de date a Instrumentului Bibliometric Naţional (ibn.idsi.md), în spaţiul web au fost identificate 70 de reviste, sau 95 % din numărul total (fig. 3), dintre care doar 17 reviste dispun de o platformă web proprie (fig.4)

În mediul ştiinţific se regăsesc şi un şir de agenţi economici, printre activităţile cărora se află inclusiv cercetarea. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a inclus în această monitorizare 84 de agenţi economici din sfera ştiinţei. Dintre aceştia, la capitolul prezenţă web au fost identificaţi 23 de agenţi, sau 27 % din numărul total (fig.5). Majoritatea agenţilor economici care au ales să-şi promoveze imaginea prin intermediul internetului dispun de o platformă web proprie (fig.6).

Limba de prezentare a conţinutului site-ului web.Numărul de versiuni lingvistice depinde de grupul ţintă la care se orientează site-ul, fiind importantă viteza cu care vizitatorii înţeleg informaţia prezentată. Cele mai multe site-uri ale organizaţiilor CDI oferă conţinut multilingv, în limbile română, rusă şi engleză (40%). Din numărul total de organizaţii, 22 oferă conţinut exclusiv în limba română (fig. 7).

În cadrul revistelor cele mai multe site-uri sunt disponibile exclusiv în limba română, cu 46 de site-uri, sau 66 % din numărul total (fig. 8), site-urile cu conţinut multilingv fiind în proporţie de 15% (fig. 8).

Şi cu referire la agenţii economici, cele mai multe site-uri au conţinut multilingv, 30 % din numărul total (fig. 9).

În prezent, o componentă semnificativă a prezenţei în spaţiul web este activitatea pe reţelele de socializare. Numărul organizaţiilor CDI prezente pe reţelele de socializare, unde ar putea să-şi promoveze activ imaginea şi serviciile, creşte constant (fig. 10). Din cele 75 de organizaţii, 36 sunt prezente în social media (48% din totalul instituţiilor). Cele 36 organizaţii care îşi promovează activitatea prin intermediul social media au ales mai multe platforme de socializare, frecvent folosite atât în Republica Moldova, cât şi la nivel mondial (fig. 10).

La capitolul reviste prezente pe reţelele de socializare, situaţia este mult mai problematică. Doar o revistă deţine cont pe reţeaua de socializare Facebook (fig. 11).

Nici agenţii economici ce întreprind activităţi de cercetare nu pun accent pe reţelele de socializare. Din numărul total de 84 de agenţi, doar 2sunt prezenţi în social media (fig. 12).

Studiul a fost desfășurat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în perioada 1-15 septembrie 2013.
 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studiu, Lilian Friptuleac, IDSI, CDI
Ultima actualizare:  25-04-2014 11:22:08
Sursa:  

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova