ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Prezenţa instituţiilor teatrale în spaţiul web

2014-04-24   Accesări: 6513  Vizitatori unici: 2847

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a iniţiat mai multe studii de evaluare a situaţiei curente privind pregătirea electronică a instituţiilor publice din Republica Moldova, gradul de utilizare a tehnologiilor web, dar şi nivelul de interacţiune a instituţiilor cu publicul prin intermediul reţelelor de socializare. Aceste studii au drept scop promovarea utilizării Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în diverse domenii de activitate, în special ştiinţă, cultură, învăţământ, în vederea facilitării accesului la informaţie publică şi interacţiunii directe a instituţiilor cu publicul.

Unul din domeniile pe care se axează IDSI este cel al culturii. Anterior, IDSI a elaborat studii de monitorizare a bibliotecilor şi muzeelor din Republica Moldova, care, de altfel, fac parte din domeniul cultural. Conform datelor publicate de pagina oficială a Ministerului Culturii şi a Portalului guvernamental al datelor deschise, în Republica Moldova activează 23 de instituţii teatrale. Dintre acestea, în spaţiul web au fost identificate 15 instituţii, sau 65% din numărul total (fig. 1).

Fig. 1 - Prezenţa instituţiilor teatrale în spaţiul web

Dintre acestea, majoritatea instituţiilor deţin site, 14 la număr, sau 93% din numărul total. Doar o instituţie deţine blog (fig. 2).

Fig. 2 - Tip prezenţă web a instituţiilor teatrale din Republica Moldova

Versiunea lingvistică a site-urilor

Numărul de versiuni lingvistice în care este prezentat conţinutul unui site depinde de grupul ţintă, fiind importantă rapiditatea cu care vizitatorii site-ului vor putea înţelege informaţia prezentată. Din numărul total de instituţii teatrale ce dispun de site, 6 îşi plasează informaţia pe pagina web exclusiv în limba română. Alte 9 site-uri au conţinut prezentat în altă limbă decât româna, sau în două sau mai multe limbi (fig. 3).

Fig. 3 - Versiunea lingivsitcă a site-urilor instituţiilor teatrale din Republica Moldova

Numele de domeniu al paginilor web

În studiul de monitorizare am urmărit ce fel de nume de domeniu foloseşte fiecare instituţie teatrală pentru paginile web. Prin intermediul numelui de domeniu vizitatorii se pot conecta la web site-ul dvs., ca să aibă acces la informaţii, fişiere sau orice alt tip de materiale oferite. Din fericire, din cele 15 teatre identificate în spaţiul web, 14 folosesc pentru site-urile oficiale domeniul .md. Acest lucru ajută la identificarea mai facilă a site-urilor în internet de către utilizatori. Doar Teatrul Muzical Dramatic „B.P.Hasdeu” are o altă adresă şi acest lucru pentru că foloseşte pentru pagina web o platformă de blogging.

Prezenţa instituţiilor teatrale din Republica Moldova în social media

Prezenţa pe reţelele de socializare este un trend în dezvoltarea comunicării şi promovării pe online, care are un efect rapid, cuprinde mase importante de oameni şi fac posibil feedback-ul direct între autorităţi şi publicul larg.

Din numărul total de 23 de instituţii teatrale, în social media au fost identificate 14, sau 61% din numărul total. Toate aceste 14 teatre au ales să-şi promoveze imaginea prin intermediul celei mai populare reţele de socializare la nivel mondial, Facebook. Alte două teatre au cont şi pe alte reţele de socializare, cum ar fi reţeaua de mocroblogging Twitter sau reţeaua de socializare rusească Odonklassniki (fig. 4).

Fig.4 - Prezenţa instituţiilor teatrale din Republica Moldova în social media

Studiul a fost desfăşurat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în perioada 1-15 aprilie 2014. În baza acestei monitorizări va fi elaborat un program care va evidenţia acţiunile necesare pentru planificarea strategică şi evaluarea detaliată a necesităţilor legate de dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale şi utilizarea acestora în Republica Moldova, în special în sistemul de învăţământ.

Toate rezultatele, infograficele, diagramele sunt elaborate exclusiv de către IDSI şi se pot prelua doar cu indicarea sursei.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studiu, social media, rețele de socializare, IDSI, cultura, teatru
Ultima actualizare:  26-04-2014 18:17:12
Sursa:  

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova