ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Prezenţa web a instituţiilor din domeniul ecologic

2013-10-26   Accesări: 7464  Vizitatori unici: 2972

Astăzi, 26 octombrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră". În această zi vor fi organizate mai multe acţiuni ce vor include plantarea arborilor şi arbuştilor atît în fondul forestier, cît şi pe terenurile altor deţinători, amenajarea fîşiilor şi pasajelor forestiere din preajma drumurilor şi a bazinelor acvatice. În total sunt pregătiţi peste 250.000 de copaci, iar cei mai mulţi vor fi sădiţi în municipiul Chişinău. Ziua Naţională a Înverzirii Plaiului a fost transferată în anul 2011 din prima sâmbătă a lui aprilie în ultima sâmbătă a lunii octombrie. Aceasta se explică prin faptul că perioada agrotehnică de toamnă durează mai mult ca cea de primăvară şi puieţii se prind mai bine.

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) va participa activ în cadrul acestei campanii. Totodată, cu prilejul acestei sărbători, IDSI lansează un studiu privind prezenţa pe internet a domeniului ecologic din Republica Moldova. Pentru aceasta, în perioada 11–24 octombrie au fost monitorizate un şir de instituţii ce practică activităţi tangente cu ecologia sau mediul. În listele monitorizate au fost incluse 11 instituţii subordonate ministerului mediului, inclusiv ministerul, 154 de asociaţii obşteşti din domeniul ecologiei, 5 fundaţii din domeniul ecologiei înregistrate în baza de date a Ministerului Justiţiei, 28 agenţi economici ce activează în cadrul gestionării deşeurilor,conform listei publicate de portalul de date deschise (http://data.gov.md), 102 organizaţii non-guvernamentale de mediu, 6 publicaţii periodice încluse în baza de date a Ministerului Mediului, 18 bloguri din domeniul ecologiei extrase din baza de date a site-ului blogosfera.md, agenţia de stat Moldsilva împreună cu 12 entităţi subordonate, dar şi alte 12 instituţii, identificate de IDSI, dar care nu sunt incluse în bazele de date monitorizate. Tot din baza de date a IDSI a fost extrasă şi lista a 7 instituţii specializate în cercetare şi educaţie în domeniul ecologic. De asemenea, în domeniul ecologic mai activează şi un partid politic. Principalele criterii urmărite au fost prezenţa pe internet (deţinerea unui site, blog sau oricare pagină web care ar pune în vizor instituţia dată), disponibilitatea paginii web, versiunea lingvistică a paginilor web şi prezenţa pe reţelele de socializare. De menţionat că unele instituţii, pe lângă paginile web, au disponibile şi un şir de servicii electronice. Ministerul Mediului pune la dispoziţia vizitatorilor trei sisteme informaţionale, Managementul poluanţilor organici persistenţi, Fondul naţional de date geospaţiale. Mediul înconjurător şi Sistemul Informaţional Geografic al Apei.

Toate instituţiile din cadrul ministerului mediului sunt prezente pe internet, 11 la număr, inclusiv ministerul. Dintre acestea 2 instituţii deţin site, iar altele 9 deţin câte o pagină web pe site-uri ce aparţin altor organizaţii (fig. 1):

În cadrul celor 154 de asociaţii obşteşti ce activează în domeniul ecologiei pe internet sunt prezente 25 de organizaţii, sau 16.23 % din numărul total (fig. 2). Dintre aceste 25 de organizaţii sau 64 % din numărul total deţin câte un site iar 28 % deţin blog (fig.3).

În cadrul organizaţiilor non-guvernamentale, din numărul total de 102 organizaţii, în spaţiul web au fost identificate 30, sau 29.41 % (fig.4). Dintre acestea cele mai multe organizaţii deţin câte o pagină web pe site-urile altor instituţii, doar 10 organizaţii având un site propriu ( fig. 5).

Din numărul total de 30 de agenţi economici care dispun de Autorizaţii privind gestionarea deşeurilor, pe internet au fost identificaţi13 agenţi, sau 46.43% din numărul total (fig. 6). Majoritatea agenţilor prezenţi în spaţiul web deţin un site, 69.25%, iar 3 agenţi economici deţin câte o pagină web pe site-urile altor instituţii (fig. 7):

Din cele 12 organizaţii identificate de IDSI, care nu figurează în bazele de date monitorizate şi care au tangenţă cu ecologia sau mediul, 5 organizaţii sunt prezente pe internet, sau 41.67 % din numărul total (Fig. 8). Toate aceste organizaţii deţin câte un site propriu.

În cadrul agenţiei de stat Moldsilva, atât agenţia propriu-zisă, cât şi instituţiile subordonate agenţiei sunt prezente în număr maxim pe internet, 3 instituţii având site, iar alte 9 instituţii având câte o pagină web pe site-ul oficial al agenţiei Moldsilva.

La fel şi în cadrul publicaţiilor din domeniul ecologiei, toate fiind prezente în spaţiul web. Singurul partid politic existent, Partidul verde ecologist este prezent cu un site în spaţiul web.

Din cele 7 instituţii de cercetare sau învăţământ, 6 sunt prezente pe internet, sau 85.71 % (fig.9). Din aceste 6 instituţii 3 deţin site, iar două deţin pagină pe site-urile altor instituţii (fig. 10).

Din păcate, nici o fundaţie din domeniul ecologic din cele analizate nu este prezentă în spaţiul web.

 

Versiunea lingvistică a site-urilor

Numărul de versiuni lingvistice în care este prezentat conţinutul unui site depinde de grupul ţintă, fiind importantă rapiditatea cu care vizitatorii site-ului vor putea înţelege informaţia prezentată.

În cadrul Ministerului Mediului cele mai multe instituţii au conţinut plasat pe site exclusiv în limba română, 63.64 % din numărul total, restul site-urilor plasând conţinut multilingv (fig. 11).

În cadrul asociaţiilor obşteşti situaţia este asemănătoare, 13 site-uri plasează conţinut doar în limba română.Alte 11 instituţii plasează conţinut multilingv, iar un site nu este funcţional (fig. 12).

În cadrul organizaţiilor non-guvernamentale 50% din numărul total de site-uri au conţinut exclusiv în limba română, alte 13.33 % în limba rusă, iar 3.33 % în limba engleză. Celelalte site-uri au conţinut multilingv (fig 13).

Site-urile agenţiilor care activează în cadrul gestionării deşeurilor au conţinut atât multilingv, cât şi într-o singură limbă. Nici un agent nu are plasat conţinut doar în limba română (fig. 14).

Cele 18 bloguri ecologice au conţinut în special în limba română, cu 66.66 % din numărul total (fig. 15):

Site-urile instituţiilor de cercetare şi învăţământ din domeniul ecologic au conţinut plasat pe site atât în limba română, cât şi multilingv (fig. 16):

Publicaţiile de profil ecologic au site-uri doar în limba română. La fel şi pe site-ul agenţiei de stat Moldsilva, conţinutul este plasat în format multilingv, fiind în limbile română, rusă şi engleză.

Prezenţa în social media

O tendinţă în dezvoltarea comunicării şi promovării pe online este folosirea reţelelor de socializare, care au un efect rapid, întrunesc mase importante de oameni şi fac posibil feedbackul direct între autorităţi şi publicul larg.

Din numărul total de 11 instituţii din cadrul Ministerului Mediului, doar trei au fost identificate pe reţeaua de socializare globală Facebook (fig. 17):

Din cele 6 publicaţii de profil ecologic, pe Facebook au fost identificate 2, sau 33.33% din numărul total (fig. 18):

Chiar dacă blogul însăşi este o componentă a tot ceea ce înseamnă social media, prezenţa lor pe reţelele de socializare nu este atât de semnificativă, doar 5 bloguri din 18 sunt prezente pe reţeaua de socializare globală Facebook (fig. 19).

O prezenţă destul de mică pe reţelele de socializare o au organizaţiile non-guvernamentale, unde din numărul total de 102 instituţii doar 7.85% sunt prezente în social media, cu 7 organizaţii prezente pe reţeaua de socializare globală Facebook, iar o singură organizaţie pe reţeaua de socializare rusească Odnoklassniki (fig. 20).

Singurul partid din sfera ecologiei este şi el prezent pe reţeaua de socializare Facebook. Celelalte instituţii monitorizate nu au fost identificate pe nici o reţea de socializare.

Studiul a fost desfăşurat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în perioada 11-24 octombrie 2013. În baza acestei monitorizări va fi elaborat un program care va evidenţia acţiunile necesare pentru planificarea strategică şi evaluarea detaliată a necesităţilor legate de dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale şi utilizarea acestora în Republica Moldova.

Toate rezultatele, infograficele, diagramele sunt elaborate exclusiv de către IDSI şi se pot prelua doar cu indicarea sursei.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studiu, IDSI
Ultima actualizare:  18-02-2014 11:11:09
Sursa:  

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova