ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Prima susţinere a unei teze de doctor în informatică în IDSI

2014-02-11   Accesări: 8219  Vizitatori unici: 3422

La 7 februarie a.c. a avut loc susţinerea tezei de doctor în informatică “Suportul informaţional al evaluării cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova” de către Igor Cojocaru (cond. Bolun Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar), în Consiliul ştiinţific specializat: D 32.01.05.05-02, specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale. Susţinerea, cu o numeroasă prezenţă de cca 50 de cercetători din diverse instituţii, a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,B”, et. 7, biroul 701.

Teza a fost elaborată în cadrul catedrei „Cibernetică şi informatică economică” a Academiei de Studii Economice din Moldova. Doctorandul a prezentat în faţa asistenţei cele mai importante aspect legate de necesitatea şi importanţa suportului informațional al evaluării cercetării pentru Republica Moldova, despre tipurile de evaluare, cadrul metodologic al evaluării, standardele internaționale în domeniu, tipurile de indicatori ai evaluării, cele 2 aplicaţii – EXPERT online şi IBN, elaborate în cadrul proiectelor de cercetare al IDSI şi al căror conducător a fost pretendentul.

Referenţii oficiali: Popescu Anatol, dr. hab. În informatică, prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, şi Amarfii Ion, dr. în economie, conf. univ., expert naţional TIC, UNDP-Moldova, au calificat ţinuta academică a discursului, precum şi lacunele inerente unei astfel de întreprinderi de pionierat în RM. Membrii Consiliului ştiinţific specializat: Costaş Ilie, preşedinte, dr. hab. în informatică, prof. univ., Academia de Studii Economice din Moldova, Coandă Ilie, secretar ştiinţific, dr. în informatică, conf. univ., Academia de Studii Economice din Moldova, Cotelea Vitalie, dr. hab. în informatică, conf. univ., Academia de Studii Economice din Moldova, Gaindric Constantin, m.c., dr. hab. în informatică, prof. univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Ohrimenco Serghei, dr. hab. în economie, prof. univ., Academia de Studii Economice din Moldova – au vorbit pe marginea tezelor prezentate de doctorand, evidenţiind caracterul innovator, pe de o parte, interdisciplinaritatea studiului, dar şi necesitatea colaborării mai multor instanţe pentru ca asemenea produse informatice sa aibă impactul scontat.

Pretendentul la titlu a răspuns respectuos la toate întrebările, provocând discuţii vii referitoare la necesitatea unei biblioteci ştiinţifice online de nivel național, precum şi necesitatea evaluării online a proiectelor de cercetare şi a publicaţiilor în revistele ştiinţifice acreditate.

Galerie foto

Noutăți similare
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: doctorat, ASE, Igor Cojocaru
Ultima actualizare:  20-03-2015 21:43:37
Sursa:   IDSI

 
2