ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Susținerea tezei de doctor "Suportul informațional al evaluării cercetărilor științifice în Republica Moldova"

2014-01-31

Se anunță susținerea tezei de doctor în informatică.

Pretendent: COJOCARU IGOR

Conducător ştiinţific: BOLUN ION, doctor habilitat în informatică, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 32.01.05.05-02

Tema tezei: Suportul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova.

Specialitatea: 01.05.05 – SISTEME INFORMAŢIONALE

Data: 07 FEBRUARIE 2014

Ora: 15:00

Local: Academia de Studii Economice a Moldovei, adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 59, bloc ,,B”, et.7, biroul 701.


Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. Bogatencov P., Cacean A., Cojocaru I., Costaşco Iu., Tiutiun S. Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional a cercetărilor în domeniul ecologiei şi biologiei. In: Proceedings of the International Conference „Information and Communication Technologies – 2009”, I-st Edition, 18-21 May 2009, Chisinau, Republic of Moldova, 2009, p. 66-70.
 2. Bolun I., Cojocaru I. Telecomunicaţiile şi tehnologiile informaţionale. In: Republica Moldova. Chişinău: „Enciclopedia Moldovei”, IP, 2009, p. 322-338.
 3. Cojocaru I. Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova. In: Intellectus, 2013, nr. 1, p. 60-65.
 4. Cojocaru I. De la proiecte prin rapoarte către indicatori: dezvoltarea sistemelor informatice în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. In: Materialele Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2011, 14-15 aprilie, 2011, ASEM, Chişinău, p. 199-203.
 5. Cojocaru I. Evaluarea ştiinţei moderne: cu -metrii vechi şi/sau noi? In: Akademos, 2013, nr. 1(28), p. 25-38.
 6. Cojocaru I. Knowledge Networking – A Promising Tool for Developing Moldova’s R&D Potential. In: Intern. Conf. on Intelligent Information Systems, August 20-23, 2013, Chisinau, Republic of Moldova, p. 83-88.
 7. Cojocaru I. SI Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova – sistem informaţional de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării. In: Conf. Intern. „Tehnologii informaţionale”. 15-17 aprilie 2008, Chişinău, 2008, p. 54-57.
 8. Cojocaru I. Sistemul informaţional de evaluare şi selecţie a proiectelor de cercetare ştinţifică în RM: de la „creion şi hârtie” la tehnologia asistată de calculator”. In: Intellectus, 2010, nr. 4, p. 62-71.
 9. Cojocaru I. Suportul informaţional al evaluării competenţelor echipei de proiect în sfera ştiinţei şi inovării. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Republica Moldova: 20 ani de reforme economice”, 22-24 septembrie, 2011, Chişinău, p. 513-517.
 10. Cojocaru I. Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. In: Economica, 2013, nr. 1(83), p. 117-126.
 11. Cojocaru I. Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. In: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei, nr. 2 (11), 2013, p. 164-168.
 12. Cojocaru I., Cuciureanu G., Moraru O. Instrumentul Bibliometric Naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil. In: Intellectus, 2010, nr. 2, p. 44-55.
 13. Cojocaru I., Cuciureanu Gh. Prezenţa actuală a cercetării din Republica Moldova în ştiinţa mondială. In: Intellectus, 2013, nr. 2, p. 65-73.
 14. Cojocaru I., Cuciureanu Gh. Riscuri ce intervin în procesul de realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: analiza opiniei cercetătorilor (directorilor de proiecte). In: Intellectus, 2012, nr. 3, p. 79-85.
 15. Cojocaru I., Tiutiun S., Moraru O., Gornostali I., Voicov C., Mihalachi S., Zamşa E., Caraman A., Sitari A., Ungureanu C. Sistemul informatic de expertizare on-line a a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. In: Proceedings of the International Conference „Information and Communication Technologies – 2009”, I-st Edition, 18-21 May 2009, Chisinau, Republic of Moldova, 2009, p. 117-120.
 16. Cojocaru I., Ungureanu E. Crearea instrumentelor de memorie digitală pentru evaluarea ştiinţei: imperative şi impedimente. In: Intellectus, 2012, nr. 1, p. 57-66.
 17. CujbaR.,Cojocaru I.,Cojocaru Ir. Extinderea Cooperării pentru Cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud (ianuarie 2009- iunie 2011). In: Akademos, 2012, nr. 1(24), p.76-79. ISSN 1857-0461
 18. Filip F.G., Cojocaru I. Economy of Culture in the Information Society based on Knowledge Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic countries, UNESCO BRESCE, 2010, p. 110-120.
 19. Filip F.G., Cojocaru I. Economia culturii în societatea informaţionala bazată pe cunoaştere. In: Akademos, 2008, nr. 4(11), p. 11-18.
 20. Melnic B., Căpăţână Gh., Cojocaru I., Miroliubov T., Sitari A. Conceptul sistemului suport pentru expertiza proiectelor. In: Studia Universitatis, 2007, nr. 8, p. 37-50.

Pentru mai multe informații accesați pagina CNAA

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: doctorat
Ultima actualizare:  09-02-2020 11:22:06
Sursa:   IDSI