ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

O problemă mereu actuală – securitatea informaţiei

2015-02-16   Accesări: 7006  Vizitatori unici: 2770

Activitatea organizaţiilor de cercetare depinde în mare măsură de performanţa sistemelor informatice pe care acestea le utilizează. Academia de Ştiinţe a Moldovei acordă o atenţie tot mai mare rolului pe care Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile îl au în eficientizarea activităţilor de cercetare. Toate instituţiile din cadrul AŞM sunt conectate la reţeaua ACADEMICA, o infrastructură informatică dezvoltată şi menţinută de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, beneficiind de servicii informatice de calitate şi de suportul oferit de IDSI.

Timp de 5 ani de zile, de când reţeaua ACADEMICA este în funcţiune, organizaţiile beneficiare ale reţelei ACADEMICA au economisit peste 11 mln lei, datorită investiţiilor inteligente în tehnologie şi unui management eficient al infrastructurii TIC.

Pe lângă beneficiile incontestabile pe care le induce informatizarea în societatea modernă, aceasta este însoţită de numeroase riscuri şi vulnerabilităţi. Asigurarea securităţii spaţiului cibernetic constituie o preocupare majoră la nivel instituţional, impunând responsabilitatea de a elabora şi a aplica politici coerente în acest domeniu.

Printre cele mai frecvente infracţiuni din domeniul securităţii informaţiei pot fi menţionate:

  •  Accesul nesancţionat la baze de date şi informaţii sensibile în scopul însuşirii lor, copierii şi utilizării ilegale.
  •  Utilizarea nesancţionată a resurselor informatice în scopul obţinerii unor beneficii sau a provocării unor prejudicii sistemelor informatice şi utilizatorilor acestora.
  •  Modificarea (falsificarea) intenţionată a datelor.
  • Furturi de identitate, obţinerea nelegală a drepturilor la proprietate.
  •  Provocarea unor defecţiuni ale mijloacelor tehnice de prelucrare, transmitere şi stocare a informaţiei.
  •  Atacuri de tipul DDOS (distributed denial of service) – refuz de prestare a serviciilor, în particular – atacurile asupra serverelor din reţea.
  •  Răspândirea viruşilor şi a programelor maliţioase, pentru a compromite sistemele informatice.

Atacurile la resursele infomaţionale devin tot mai insistente şi mai sofisticate. Despre o metodă de atac, recent aplicată de infractori, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a avertizat instituţiile AŞM, reproducând un semnal al Centrului pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV.md din cadrul Centrului de Telecomunicaţii Speciale al Cancelariei de Stat. Utilizatorii pot găsi metodele de protecţie recomandate de specialişti  şi, de asemenea, adresele şi modalităţile de comunicare a eventualelor incidente de securitate identificate.

Securitatea informaţiei este eficientă doar în cazul unei abordări sistemice, care include măsuri tehnice şi organizatorice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova (Legea cu privire la informatică, accesul la informaţie, protecţia datelor cu caracter personal, informatizare şi resursele informaţionale de stat, prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice” ş.a., standardele internaţionale de securitate a informaţiei din familia ISO/IEC 27000, precum şi prin instituirea şi menţinerea relaţiilor cu autorităţile statului şi cu grupurile specializate în domeniul securităţii informaţiei: Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Centrul de combatere a crimelor informaţionale al Ministerului de interne, Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii a Procuraturii Generale, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul pentru Securitatea Cibernetică.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: suport, securitatea informaţiei, securitatea cibernetică, rețeaua ACADEMICA
Ultima actualizare:  17-02-2015 10:12:08
Sursa:    IDSI

 
6